Mis juhtumid / toimingud võivad mõjutada garantii kehtivust?

Garantii alla ei kuulu vooluvõrgust tulenevate voolukõikumistega kaasnenud rikked ning tõrked (soovitame tellida üle-ning alapinge relee kaitsmaks soojuspumpa voolukõikumistest tulenevate kahjustuste eest).