Kas elektrikatkestuse korral tuleb õhk-vesi soojuspump ise sisse lülitada?

Meie õhk-vesi soojuspumbad käivitavad ennast pärast elektrikatkestust automaatselt ning puudub vajadus manuaalselt sekkuda. Kindlasti tasuks soojuspumba paigaldaja tähelepanu juhtida võimalikele voolupinge kõikumistele, mis piirkonniti esinevad. Pinge kõikumised võivad seadet kahjustada ning piirkondades, kus pinge kõikumiste oht on suurem, oleks mõistlik paigaldada lisaks ka üle- ning alapinge relee, et kaitsta soojuspumba elutähtsaid osasid ja tagada, et Teie õhk-vesi soojuspump kogeb pikka eluiga.