Laialt levinud väärarusaam – soojuspumba korraline hooldus tähendab vaid mudafiltri puhastamist

Andmaks paremat ülevaadet hooldus-toimingutest oleme üles laadinud ülevaatliku nimekirja teostatavatest toimingutest:

Hoolduse käigus teostatavate toimingute nimekiri:

 • Soojussõlme kütte, jahutuse ning veetorustike lekete kontroll;
 • Kütte, jahutuse ning tarbevee mudapüüniste puhastus;
 • Paisupaakide vasturõhkude kontroll;
 • Töörõhkude kontroll (küte / jahutus / tarbevesi);
 • Soojuspumpade peale- ning tagasivoolu temperatuuride vahe kontroll;
 • Lisakütte-allika rakendumise kontroll;
 • Soojussõlme ringluspumpade tööreziimide kontroll ning seadistamine;
 • Külmaringi imi- ja survepoole töötemperatuuride kontroll;
 • Kompressori (-te) töötemperatuuride mõõtmine;
 • Temperatuuriandurite kontroll (sh välisõhu temperatuurianduri kontroll);
 • Juhtautomaatikate ning elektriseadmete signaali kontroll;
 • Vajadusel elektriklemmide pingutamine;
 • Juhtautomaatikate programmseadistuste kontroll;
 • Isolatsiooniparandused (vajadusel);
 • Primaarringi temperatuuride vahe ning külmaine konsistentsi ja rõhu kontroll, vajadusel täitmine.