Kas maasoojuspumpa saab ka basseinikütteks kasutada?

Maasoojuspump töötab vastavalt automaatika poolt etteantud prioriteetidele. Reeglina on esmaseks prioriteediks tarbevee soojendamine. Samas saab automaatikas seadistada prioriteete ning rakendada soojuspumpa vastavalt eelistustele. Seega andes käskluse basseini kütmiseks, rakendub maasoojuspump basseiniküttele.

Basseini kütmiseks on tarvilik ka soojusvaheti, mis peaks olema dimensioneeritud vastavalt basseini soojuskoormusele ning soojuspumba kütmisvõimsusele. Mõistlik delta T oleks soojuspumba poolel 5 Kelvinit.