Kuidas maapõue soojusest hubane 21 kraadine toasoe kätte saadakse?

Maapõues on temperatuurid üsnagi konstantsed. Näiteks ca 1 kuni 1,5 m sügavusel on aastaringselt 4-12 kraadi sooja. Maapinda paigaldatud kollektori abil (horisontaalkollektor, kuid miks mitte mõelda ka vertikaalselt paigaldatava kollektori peale) ammutame maapinnast soojusenergiat tsirkuleerides piirituselahust (soojuskandja) läbi kollektori.
Soojenenud soojuskandja tsirkuleeritakse soojuspumba aurustisse, mille tulemusel annab soojenenud soojuskandja oma soojusenergia üle soojuspumbas tsirkuleerivale külmaagensile. Selle tulemusel külmaagens aurustub ning liigub edasi kompressorisse. Kompressoriga tõstetakse külmaagensi rõhku ning paralleelselt tõuseb ka külmaagensi temperatuur.

Kõrgendatud rõhu all olev külmaagens annab seejärel soojuspumba kondensaatoris oma soojusenergia üle köetava hoone küttesüsteemile ise selle tulemusel jahtudes. Seejärel liigub tsükkel juba paisventiili, mis alandab külmaagensi rõhku ning paralleelselt langeb ka külmaagensi temperatuur. Külmaagens veeldub ning on valmis kordama ülal mainitud töötsüklit.

Seega tarnib maasoojuspump maapõues oleva soojusenergia hoone küttesüsteemile kasutades vahelduvat aurustamise ning kondensatsiooni tsükleid. Maasoojuspump töötab sarnaselt külmkapiga. Külmkapi puhul toimetame lihtsalt soojusenergia külmkapi sisemusest väljapoole (kasutades jahutamiseks spetsiaalseid soojusvaheteid).