Millist mõju omab maaküte (kasutades horisontaalset kollektorit) minu krundi maapinnale?

Horisontaalse kollektori suureks miinuseks on see, et sellele on vaja üsnagi märkimisväärse suurusega maatükki. Alal, kuhu on paigaldatud horisontaalne kollektor, ei saa planeerida kõrghaljastust. Maa-ala, kuhu horisontaalne kollektor paigaldatud on, peaks olema haljasala, kust talviti lund ära ei lükata. Kuna lumekiht on suurepärane isolaator, aitab see maapinnases olevat soojusenergiat hoida.

Arvestada tuleks mitmete piirangutega:

  • Kõrghaljastust kollektoriga koormatud alale rajada ei saa;
  • Tuleviku plaanid maja juurdeehitusteks tuleks enne horisontaalse kollektori paigaldamist läbi mõelda. Kollektoriga koormatud alale juurdeehitisi planeerida ei saa;
  • Peale kollektori paigaldamist tuleks lasta maapinnal kuni 2 aastat vajuda enne kui lõplik haljastamine ette võtta.