Mis juhtub kui maakollektor (horisontaalne) paigaldada liiga sügavale?

Liiga sügavale paigaldamisel tekib oht, et soojemal perioodil ei suuda päike, sademed ning soojenenud välisõhk maapinda piisavalt ette valmistada uueks kütteperioodiks ning sellest tulenevalt ei suuda maasoojuspump tagada soovitud efektiivsust.

Kütteperioodil ammutab maaküte kollektorite abil maapõuest soojusenergiat. Ka maaküte peab alluma füüsika seadustele, mille kohaselt tuleb ammutatud soojusenergia kuidagi maasse „tagasi panna.“ Kui maakollektori puhul on järgitud paigaldusnõudeid, suudab maapind kütteperioodist taastuda ning piisavalt soojusenergiat uueks kütteperioodiks akumuleerida. Kui aga maakollektor on liialt sügaval, ei jõua päikesest, välisõhust ning sademetest saadav soojusenergia kollektorini ning uue kütteperioodi alguses ei ole maapind piisavalt taastunud ning seega peab maasoojuspump hakkama olulisel määral juurde tarbima lisaenergiat (reeglina elektrienergia / kombineeritud lahenduste puhul näiteks kütteõli / gaasi / puitu / pelletit jne).