Mitu jooksvat meetrit maakollektorit võib ühe liinina paigaldada?

Maakollektori ühe liini pikkus ei tohiks olla üle 450 meetri vältimaks liigset takistust. Kui maakollektori ühe liini pikkus dimensioneerida üle, tekib olukord, kus maasoojuspump (täpsemalt soojuspumbas olev tsirkulatsioonipump võib jääda nõrgaks ning tuleb välja vahetada suurema tsirkulatsioonipumba vastu. See on aga jällegi lisakulu nii investeeringu kui ka jooksva elektrikulu mõistes ning planeeritud maaküte ei saavuta oodatud efektiivsust.

Vältimaks takistuse liigset kasvu, on mõistlik jagada maakontuur vastavalt vajadusele mitme võrdse pikkusega maakontuuri liini vahel. Liinid seotakse omavahel (oleneb puhtalt sellest, mitme liini vahel tuleb maakontuur ära jagada) spetsiaalsete kollektoritega ning kollektorkaevudega. AIT-Nord OÜ kasutab sellest Saksamaa tootja FRANK GMBH toodangut.

Pakume lahendusi alates kahest kontuuriringist kuni mitmekümneni välja. Kasutame kõrgkvaliteetsest plastikust rotameetritega varustatud kollektoreid ning kollektorkaeve. Tegemist on äärmiselt mugavate ning praktiliste lahendustega, mis järjest enam populaarsust koguvad.

Kollektoreid ning kollektorkaeve on äärmiselt lihtne süsteemi ühendada, puudub vajadus eraldiseisva isoleerimise järele ning kerge vaevaga saab erinevate kontuuriliinide vooluhulgad tasakaalustatud.