Kas sobilik ka radiaatorküttele ?

Õhk-vesi soojuspump töötab seda efektiivsemalt, mida madalamat pealevoolu temperatuuri küttekehad nõuavad. Fakt on see, et uusehitise planeerimisel on kõige mõistlikum valida põrandaküte. Samas ei saa väita, et radiaatorküte soojuspumba rakendamise välistab. Kõik oleneb radiaatorite iseloomust. Mida suurema veemassiga radiaatorid on, seda efektiivsem õhk-vesi soojuspump on. Reeglina kui radiaatorite pealevoolu temperatuur külmemate pakaste puhul (-20 kuni -24 kraadi) ei ületa 55 kraadi, on õhk- vesi soojuspumba liitmine küttesüsteemi igati mõistlik ning võite kindlad olla, et paigaldatud õhk-vesi soojuspump hakkab töötama reziimil, mis on igati efektiivne.

Teeme siinkohal väikese võrdluse. Aluseks olgu näiteks 13,7 (A7/W35) kW võimsusega õhk-vesi soojuspump Alpha-innoTec ´lt (mudel LWC 120).

  • (A7/W35) / põrandaküte – välisõhu temperatuur + 7 kraadi ning õhk-vesi soojuspump teeb pealevoolu temperatuuri +35 kraadi. Sellisel reziimil on soojuspumba soojustegur (COP) 4,2.
  • (A7/W45) / radiaatorküte – välisõhu temperatuur + 7 kraadi ning õhk-vesi soojuspump teeb pealevoolu temperatuuri +45 kraadi. Sellisel reziimil on soojuspumba soojustegur (COP) 3,3.

Nagu näha on soojusteguri (efektiivsuse) vahe lausa üle 20%. Praktika näitab, et eramaja-lahenduste puhul tuleb soojuspumba soojusteguriks puhul 3,0 kuni 3,2 ning radiaatorkütte puhul 2,5 kuni 2,7. Tegemist niiöelda rusikareegliga, mis kindlasti mingil määral varieerub sõltuvalt objekti küttespetsiifikast. Täpsema info saamiseks soovitame pöörduda AIT-Nord OÜ müügispetsialistide poole.