Kuidas kaitsta seadet voolukõikumiste eest?

Tagamaks kindlustunde, et soetatud õhk-vesi soojuspump oleks kaitstud voolukõikumiste eest, oleks mõistlik lasta paigaldada ka üle-ning alapingerelee. Voolukõikumistest tulenevad kahjustused ei kuulu reeglina garantii alla. Voolukõikumistest tulenevate kahjustuste kõrvaldamised võivad aga väga kalliks osutuda kuna tihtipeale tuleb väljavahetada soojuspumba kompressor.