Õhk-vesi soojuspump – Kuidas tagada maja soojuskoormus külmade pakastega?

Õhk-vesi soojuspump vajab külmematel välisõhu temperatuuridel lisakütet. Selleks võib olla elektrienergia (näiteks elektriküttekeha akumulatsioonipaagis / soojuspumbas endas) või lisakütte katel (pellet, õlikatel, gaasikatel, tahkepuidu katel jne).

AIT-Nord OÜ ehitab täiesti automaatselt töötava süsteemi. Soojuspumba automaatika annab vajadusel signaali katlale / elektriküttekehale lisakütte rakendamiseks. Kui kasutusse jääb puidukatel, reageerib süsteem akumulatsioonipaagis paiknevale temperatuuriandurile. Kui soovitud temperatuur on saavutatud (katlas põleb tuli), saab spetsiaalne mootoriga ventiil automaatikalt käskluse ning tsirkulatsioon lülitub ümber puidukatlale ning soojuspump läheb üle puhkereziimile.

Mõistlik bivalent-punkt (ehk välisõhu temperatuur alates millest hakkab õhk-vesi soojuspump kasutama lisakütet) eramaja lahenduste puhul võiks olla alates näiteks -6 kraadist. Õhk-vesi soojuspump võib olla ka dimensioneeritud bivalent-punktiga alates -18 kraadist, kuid sellisel juhul tuleb paigaldada üsnagi võimas soojuspump ning kui välisõhu temperatuur hakkab tõusma, hakkab soojuspump liiga palju sisse-välja lülitustsükleid tegema. See on jällegi lisaelektrikulu tellijale.

Siinkohal soovitame pöördudad AIT-Nord OÜ müügispetsialistide poole leidmaks teile sobiv lahendus.