AIT Nord maakütte blogi

Pane kampsun selga, võta tass kuuma kohvi, loe meie blogi ja kui siis kah soe ei hakka, tuleb Sul ilmselt kodune küttesüsteem välja vahetada.

Kas akumulatsioonipaagiga või ilma

postitas Ait-Nord | 25.august 2017


„Milleks akumulatsioonipaak? See vaid ju lisab koormust soojuspumbale.“

„Akumulatsioonipaak peab olema. Ilma selleta soojuspumba süsteem kindlasti ei toimi.“

Need on levinuimad väited kahest äärmustest, mida kuulete müügimeestelt, kui olete otsustanud, et
uueks küttelahenduseks saab kas õhk-vesi soojuspump või siis maaküte.

Kuid mis on siis õige ja korrektne lahendus?

Soojuspumba südameks on kompressor. Tema eluiga loetakse töötundides ning samuti mõjutab
soojuspumba eluiga ka sisse-välja lülituste arv.

Mida rohkem on sisse-välja lülitusi, seda kurnavam on see kompressorile.

Toome näite: On/off soojuspumbaga süsteem

Eramu suurus: 200m2 (soojuskoormus 10 kW -20C välistemperatuuri juures)

Eramu küttejaotus: Põrandaküte

Valitud küttelahendus: maaküte

Valitud soojuspump: 10 kW on/off tüüpi maasoojuspump

Soojuspump kütab 200m2 majas ringlevat küttevett. Majas on põrandaküte. Seega veemass, millega
maasoojuspump eramut soojas hoiab on ca 200 ltr. Võtame aluseks, et kütmine ja jahtumine toimub
5 kraadi ulatuses (5 kraadi laseb seade veemassil jahtuda ning siis kütab uuesti 5 kraadi soojemaks).

Võtame aluseks, et konkreetse arvutuse ajal on välisõhutemperatuur -5C. Kui maja soojuskoormus
-20C juures on ca 10 kW siis -5C juures on maja soojuskoormus ca 5 kW.

Kui süsteemis puudub akupaak, siis kütab soojuspump kogu maja küttevee üles ca 15 minutiga. Kui
aga lisame süsteemi akumulatsioonipaagi (nt 200 ltr), pikeneb nimetatud tsükkel 30 minutile.

Nii toimides pikendame töötsükleid ja vähendame ka sisse-välja lülituste arvu poole võrra. Samas
jääb aga soojuspumba töötundide arv samaks, kuna sama vee massi jahtumine võtab samuti poole
kauem aega ja soojuspump saab selle pärast ka pikemalt puhata. Kvaliteetsed akumulatsioonipaagid
omavad väga rikkalikku isolatsiooni, millest tulenevalt on väliskeskkonda jahtumine praktiliselt
olematu.

Siit järeldus, et on/off soojuspump vajab kindlasti akumulatsioonipaaki, et kesta pikki muretuid
aastaid ja hoida Sind soojas kui väljas paugub käre pakane. Ilma akumulatsioonipaagita hakkab
süsteem küll tööle ning tõenäoliselt veab muretult välja isegi garantiiperioodi lõpuni. Meie eesmärk
on aga pigistada soojuspumbast kuni 20 eluaastat välja. Ilma igasuguse kahtluseta võime väita, et on-
off maasoojuspump ei pea nii kaua vastu kui süsteemist on akumulatsioonipaak väljajäetud.

Mis moodi oleks aga õige toimida inverter-tüüpi soojuspumbasüsteemiga?

Tänapäeval aina enam on levinud inverterkompressoriga soojuspumbasüsteemid, kus soojuspump
kohandab oma küttevõimsust vastavalt maja hetkelisele küttevajadusele.

Inverter maasoojuspumbad on Alpha innotec´lt saadaval võimsusvahemikus1,5 kW kuni 17 kW.

Tulenevalt sellest, et inverterkompressoriga maasoojuspumbad suudavad oma võimsust
tõsta/langetada vastavalt hetkevajadusele, ei ole akumulatsioonipaak küttefaasis niivõrd oluline
võrreldes on-off tüüpi soojuspumpadega.

Kas see tähendab siis seda, et inverterkompressoriga maasoojuspump ei vajagi
akumulatsioonipaaki?

Vastus sellele küsimusele sõltub sellest, kas klient soovib suvisel ajal näiteks märgasid ruume kütta.
Suvisel ajal on maja küttekoormus praktiliselt olematu. Ainukesed ruumid, mis soojusenergiat
vajavad on märjad ruumid.

Hea on siia näitena tuua 9kW inverterkompressoriga maasoojuspump, mis suudab töötada
vahemikus 2 kW – 9 kW.

See soojuspump sobib majale millel on ca 160.. 180m2 köetavat pinda. Põrandakütte puhul on kogu
küttevee massiks ca 180l. Selle kütmiseks saab seade valida hetkeliselt vaja mineva töövõimsuse.
Seega töötsükild on mõistliku pikkusega ja sisse-välja lülituste arv minimaalne.

Kui aga suvisel perioodil soovime kütta vaid niiskeid ruume – näiteks vannituba, mille suuruseks on
5m2. Siis küttevee mass on koos magistraaltorustikega vaid ca 10l.

Kindlasti valib soojuspump sel hetkel vannitoa kütmiseks oma võimaliku madalaima töövõimsuse,
kuid siiski nii vähese veemassi kütmiseks kulub ka 2kW võimsusega vaid kuni paar minutit. See
tähendab, et suveperioodil, küttes vaid vannituba, on ka inverterkompressoriga soojuspumba
töötsüklid liiga lühikesed ja sisse-välja lülituste kordi liiga palju.

Seega igal juhul on mõistlik lisada süsteemi ka väike akumulatsioonipaak! Paak ei pea olema suur. Ka
100 ltr paak on täiesti piisav. Kui lisame süsteemile näiteks 100l akumulatsioonipaagi, pikendame
töötsüklit ca 15. – 20. minutini ja vähendame oluliselt sisse-välja lülituste arvu ning tõstame oluliselt
soojuspumba eluiga.

Seega alati on akupaagi lisamisel või mitte lisamisel mõistlik lähtuda ikkagi konkreetsest vajadusest.

Kui Teil on on/off maasoojuspump, siis tuleb korraliku lahenduse saamiseks alati akumulatsioonipaak
lisada.

Kui on inverterkompressoriga seade, siis ei ole akupaagi lisamine otseselt vajalik. Juhul kui aga
soovite suvisel perijoodil kütta vaid niiskeid ruume, siis tuleb kindlasti lisada ka väike
akumulatsioonipaak.

Varasemalt kokku hoitud mõned sajad eurod, võivad hiljem oluliselt kallimaks maksma minna kui
süsteem ei ole korrektselt ehitatud!