AIT Nord maakütte blogi

Pane kampsun selga, võta tass kuuma kohvi, loe meie blogi ja kui siis kah soe ei hakka, tuleb Sul ilmselt kodune küttesüsteem välja vahetada.

Maaküte – kollektorid ning kollektorkaevud

postitas Ait-Nord | 13.november 2014

AIT-Nord OÜ on suurtootja FRANK GMBH ainuesindaja Eestis.

FRANK GMBH näol on tegemist Saksamaa juhtiva plastiktorude ning geotermaal-energia alaste toodete tootjaga ning seda juba üle 45 aasta. Tooteringi kuuluvad kollektorkaevud, kollektorid, soojusvahetid, sondid ning palju muud.

Geotermaal-kollektorite ning kollektorkaevude näol on tegemist spetsiaalsete toodetega võimaldamaks efektiivselt ning jätkusuutlikult koguda maapõue sees olevat soojusenergiat ning rakendada seda soojuspumba abil maja kütmiseks.

Maaküte – spetsiaalsed plastik-kollektorid tootjalt FRANK GMBH:

Tegemist toodetega, mis on rakendatavad suurtemate süsteemide (maaküte) puhul. Spetsiaalsed plastik-kollektoreid rakendatakse mitme primaarpoole vooluringi liitmiseks ühtseks terviksüsteemiks.

Näide: 200 m2 eramu, millele paigaldatakse 10 kW võimsusega maasoojuspump. Pinnase eripärast tulenevalt tuleb maakontuuri paigaldada näiteks 600 jooksvat meetrit. Kuna ühtse pika jooksuna paigalduse puhul tekib meil primaarringis liigne takistus, tuleks maakontuur paigaldada kahes võrdses jooksus (300 jm + 300 jm). Nüüd tuleb meil maakontuurid kuidagi kokku liita… Siinkohal tulevadki FRANK kollektorid mängu !

Mitme maakontuuri liitmisel ning sidumisel on peamised murekohad:

  • Egamugav ning kulukas paigaldus;
  • Kuidas teostada hilisemalt efektiivset järelhooldust.

FRANK plastik-kollektorid omavad lahendust mõlemale probleemile!

  • Paigaldus – FRANK plastik-kollektorid on paigaldatavad praktiliselt lisanduvaid tööriistu kasutamata. Kollektorid koosnevad moodulitest, mis on käsitsi monteeritavad. Lisaks jääb ära tülikas isoleerimine, kuna FRANK kollektorid ei vaja lisanduvad isoleerimist.
  • Järelhooldus – praktika näitab, et primaarringi kontuuride jaotused ehitatakse tihtipeale ilma rotameetriteta (voolumõõtur). Kui meil on nüüd süsteem, mis koosneb näiteks viiest erinevast kontuuri-ringist, siis kuidas teha kindlaks kui mingisugune kontuuri-ring lekib ? FRANK kollektorid on varustatud rotameetritega, tänu millele saab täieliku ülevaate kõigis kontuuri-ringides tsirkuleerivast vooluhulgast. Kõik kontuuriringid on teineteisest samuti lokaliseeritavad. Kõige selle tulemusel on tulevikus lihtsalt tuvastatav kui mõnes vooluringis peaks esinema leke ning lekke kõrvaldamine on märksa mugavam ning ajasäästlikum!

Täpsema informatsiooni saamiseks külastage: http://ait-nord.ee/maakute-kollektorid-kollektorkaevud-sondid-soojusvahetid/plastik-kollektorid/ või konsulteerige AIT-Nord müügipersonaliga.

Maaküte – spetsiaalsed kollektorkaevud suurtematele süsteemidele:

Saksamaa suurtootja FRANK GmBH kollektorkaevud sobivad suurepäraselt suurtele maaküte-lahendustele.
Kollektorkaevud on saadaval alates 2-st kontuuri-liinist kuni 40 kontuuri-liinini. Projektipõhiselt on võimalik tellida ka kollektorkaeve kuni 200 kontuuri-liinile.

Kollektorkaevu eesmärk on samuti luua ühendus kontuuriliinide vahel ning siduda kõik jaotused üheks peale- ning tagasivoolu magistraaliks.

FRANK GmBH kollektorkaevude kõik ühendused on veekindlad ning samuti surve-testitud. Iga vooluring on täielikult lokaliseeritav ning varustatud rotameetritega – seetõttu on maaküte primaarringi järelhooldus tehtud võimalikult lihtsaks ning kontrollitavaks.

FRANK GmBH kollektorkaevud on saadaval väga erinevates dimensioonides ning puudub seeria-toodete piirang. Vastavalt projekti vajadustele on võimalik tellida nö „rätsepa tööd” puhtalt projekti vajadusi silmas pidades.

Kollektorkaevude hinnakiri on samuti meie kodulehel välja toodud: http://ait-nord.ee/maakute-kollektorid-kollektorkaevud-sondid-soojusvahetid/kollektorkaevud/ (vt täpsemalt juba erinevate maaküte kollektorkaevude alajaotuste alt).

Huvi korral soovitame kindlasti pöörduda AIT-Nord müügipersonali poole ning mõtleme koos, milline lahendus oleks just teile kõige sobilikum.