AIT Nord maakütte blogi

Pane kampsun selga, võta tass kuuma kohvi, loe meie blogi ja kui siis kah soe ei hakka, tuleb Sul ilmselt kodune küttesüsteem välja vahetada.

Põrandaküte – küttevesi; kollektorid; õhutamine

postitas Ait-Nord | 6.mai 2014

Põrandakütet on Eestis edukalt paigaldatud juba üle kahe aastakümne. Olgugi, et tegemist on pea täielikult autonoomse ning hooldusvaba süsteemiga, tasub pöörata tähelepanu ka selle hooldusele.

Põrandaküte ning selles ringlev küttevesi

Vaevalt, et aastaid süsteemis ringlenud vesi suudab tagada oodatud efektiivsust. Veest tekkivad sademed (sõltuv vägagi palju vee kvaliteedist, mis piirkonniti on väga erinev) ning korrosioon jätavad süsteemi oma jälje ning soojusülekanne ning sellest tulenev efektiivsus saavad häiritud.

Kui maja küttesüsteemis on kasutusel ka soojuspump (õhk-vesi soojuspump / maasoojuspump / vesi-vesi soojuspump), siis ei pruugi soojuspumbast olla tingitud küttesüsteemi efektiivsuse lang. Kui sekundaarpoole ring (maja põrandaküte) on häiritud, on välistatud ka kogu küttesüsteemi efektiivne toimimine. Et põrandaküte suudaks tagada mugava ning ühtlase toasooja, peab kogu küttesüsteem kui “ansambel” mängima korrektselt.

Põrandaküttes ringleva vee kvaliteedi parandamiseks tuleks süsteem läbi pesta ning lisada inhibiitoraineid tagamaks vee kvaliteedi säilimine ning takistada sademete ladestumist põrandakütte süsteemi sisepindadele.
Täpsema info ning juhendite saamiseks soovitame võtta ühendust meie müügiesindajatega.

Põrandaküte ning kollektorid

Kollektoritel ning kollektoritel on vahe vahel ! Uusehitiste puhul (kui valikuks on osutunud põrandaküte) soovitame lisada kollektorid, mis on varustatud rotameetritega. Nii saame selge ülevaate põrandakütte kontuurides ringleva vee vooluhulkadest ning kogu süsteemi tasakaalustamine on märksa lihtsam.

Olemasoleva süsteemi puhul tasuks kontrollida, et kollektorite ventiilid ei oleks ajaga kinni kiilunud ning kollektorites ei esineks lekkeid, mis kollektorite ajamite tööd segavad. Kui mõni kollektori ventiil on kinni kiilunud ning ajami (vooluhulka reguleeriv element) töö on häiritud võibki tekkida olukord, kus näiteks üks ruumiosa on tuntavalt soojem kui teine. See on eelkõige tingitud sellest, et vooluhulgad ei ole tasakaalus ning ühte põrandakütte kontuuriringi köetakse oluliselt rohkem kui teist.

Juhime tähelepanu sellele, et ka olemasolevate kollektorite väljavahetamine ei ole väga kulukas protsess. Tulemus on seda igati väärt. Korrektselt töötavad jaotuskollektorid (koostöös tubade termostaatidega) tagavad märksa mugavama sisekliima ning ekspluatatsioonikulude märkimisväärse vähenemise.

Põrandaküte – õhk välja !

Uue süsteemi paigaldamisel või vana renoveerimisel tuleks keskenduda ka süsteemi korrektsele õhutamisele. Õhutatud põradaküte töötab müravabalt ning on välistatud siserõhu langemine (süsteemi paigaldatud õhutite järk-järgulise õhutamise tulemusel). Hapnik tuleb süsteemist täielikult välja saada. Vastasel juhul on vaid aja küsimus millal süsteemi metallist osad korrodeeruma hakkavad ning põrandaküte kogu tervikus efektiivsust kaotama hakkab ning renoveerimist nõuab.

NB! Õhutamine peab toimuma üks kontuuriring korraga. Kogu süsteemi korraga õhutamine ei too soovitud tulemust ning mingi osa õhku jääb ikkagi süsteemi sisse ning hakkab seal oma elu elama.