Alterra-SWC-on-off-võimsuse-ning-efektiivsuse-COP-graafikad-erinevatel-parameetritel

Alterra-SWC-on-off-võimsuse-ning-efektiivsuse-COP-graafikad-erinevatel-parameetritel