LWP 450 võimsuse ning efektiivsuse graafikad erinevatel parameetritel