Soojuspump on uue ajastu küttelahendus

20+
aastat
kogemust

Soojuspumbad on energiasäästlikud

Soojuspumba lahendusel põhinev kütteviis on viimase kahe kümnendiga läbi teinud tõsise
võidukäigu, muutudes väheste tehnofriikide keldris põrisevast metallkastist, kaunilt disainitud
vaikseks, hoone soojuskeskuseks.

Sama muutuse on läbi teinud ka soojuspumpade kasutusefektiivsus. Täna ei räägi me
soojuspumbast kui ainult kütteseadmest, vaid kui kodukliima keskusest mis vastavalt
vajadusele kütab või jahutab, valmistab meie vajadustele vastavalt tarbevett võ hoolitseb
basseini temperatuuri eest. Nutikamad soojuspumbad oskavad suhelda ka päikesepaneelide
inverteriga või muuta oma tööparameetreid vastavalt hetke elektribörsi hinnale. Tänane
soojuspumba juhtimisalgoritm on keerukas kompleks erinevatest muutujatest mida pidevalt
analüüsides saavutatakse kulutõhusam lõpptulemus. Ning seda kõike ilma meie aktiivse
sekkumiseta soojuspumba töösse.

Loomulikult saame me oma soojuspumpa juhtida nii seadme juures seistes kui ka mugavalt
elutoa diivanilt või miks mitte ka päikeserannast või hoopiski suusamäe veerul seistes.
Kaughaldus võimaldab järelteenindusel jälgida seadmeid, ning olla valmis võimaliku häire korral
kiiresti reageerima. Eks kõigil juhtub. Oluline on see, et soojuspumba rike saaks võimalikult
kiiresti likvideeritud. Tänane tarbija ei vali soojuspumpa ainult kasutusefektiivsust silmas
pidades vaid otsustavaks saavad üha enam ka muud faktorid. Ei ole enam haruldus kui kui
klient tunneb huvi kui suur on CO2 sääst võrreldes fossiilsete kütustega. Hea meel on tõdeda,
et meid ümbritsev kliima läheb tarbijale üha enam korda.

Alpha Innoteci soojuspumpadele on tekkinud arvestatav lojaalsete klientide pere. Soetades uut
kodu oma perele või renoveerides suvemaja pöördutakse meie poole ka teise või kolmanda
soojuspumba ostul. Miks ka mitte, kui juba aastaid tagasi, vanasse majja, soetatud soojuspump
töötab häireteta ning kulud on enam kui mõistlikud. Ettevõtte usaldusväärsus nii
soetusprotsessis kui ka paigaldusel ning hilisemal hooldusel on kohati tähtsamgi kui tootelehel
toodud number. Soojuspumba süsteemi ülesehitus võib olla ka äärmiselt keerukas seetõttu on
kvalifitseeritud ala asjatundjatega alati hea nõu pidada, et lõpptulemus saaks selline mis
hilisemas kasutuses oleks mugav ja kuluefektiivne. Süsteem, kus kõik soojuspumbasüsteemi
osad oleksid valitud optimaalsed ja töötaksid ühtse süsteemi osadena. Et tarbevesi oleks soe ja
tuba talvel köetud ning lõõskaval suvepäeval meeldivalt jahe. Ja et seda muidugi mõistliku
hinna eest.

Maasoojuspump

Maasoojuspump ehk maaküte ammutab päikesesoojusenergiat maapinnast, veekogudest või põhjaveest. Maasoojuspumpa saab kasutada nii ruumide kütmiseks, jahutamiseks kui ka sooja tarbevee tootmiseks. Maasoojuspumpade paigaldamine on võrreldes teiste soojuspumpadega töödelt mahukam, kuid see-eest on maaküte kõige efektiivsem ja stabiilsem küttelahendus nendest kolmest.

Kui õhksoojuspump ning vesi-õhksoojuspump töötavad kindla välistemperatuuri juures (tavaliselt 40°C kuni -25°C), siis maasoojuspumba tööd välistemperatuur ei mõjuta. Maasoojuspumbad ammutavad soojusenergiat maa seest või veekogu põhjast, kus temperatuur on aastaringselt stabiiline. Lisaks sellele on maaküte ökoloogiline lahendus, millega on võimalik säästa kuni 80% oma kodu küttekuludelt.

Peamised viisid soojuse ammutamiseks maasoojuspumpadega on järgmised:

  • Horisontaalne maakollektor, mis ammutab soojusenergiat 1 meetri sügavuselt maapinnast
  • Energiakaev, mis ammutab soojusenergiat sügavalt maapinnast (ca 60 – 100 meetri sügavuselt)
  • Veekollektor, mis ammutab soojusenergiat veekogust

Õhksoojuspump

Õhksoojuspump on soodsaim soojuspump, mida on ühtlasi ka kõige kergem paigaldada. Õhksoojuspump ammutab soojusenergiat välisõhust ning kasutab seda siseruumide õhu kütmiseks.

Õhksoojuspumba ainuke funktsioon ongi õhu kütmine ning jahutamine. See tähendab muidugi seda, et õhksoojuspump on äärmiselt kasulik ka suvel, kuid õhksoojuspumpa ei saa kasutada tarbevee soojendamiseks. Seega peab hoones olema lisaks õhksoojuspumbale ka eraldi lahendus vee soojendamiseks, nagu näiteks veeboiler. Samas on õhksoojuspumpade kasutamine väga mugav ning soojuspump võimaldab toatemperatuuri reguleerida nii puldi kui ka nutiseadmete abil.

Õhksoojuspumba peamine otstarve on lokaalne kütmine / jahutamine. Sobib suurepäraselt avatud planeeringuga pinna kütmiseks ning jahutamiseks. Kui aga planeerime kogu maja kütte- ning jahutuslahendust soojuspumbaga lahendada, siis ainuüksi õhksoojuspumbast jääb väheks. Tsentraalseks kütte ning jahutuslahenduseks sobib eeskätt maasoojuspump ning õhk-vesisoojuspump.

Õhk-vesisoojuspump

Õhk-vesisoojuspump on oma tööpõhimõttelt üsna sarnane õhksoojuspumbale. Ainuke erinevus on see, et õhk-vesisoojuspump soojendab vett mitte õhku. Seega on õhk-vesisoojuspumba näol tegemist tervikliku küttelahendusega, mida saab kasutada vesiküttesüsteemides nagu põrandaküte ja radiaatorid ning ka sooja tarbevee tootmiseks.

Soojuspumba siseosa on üsna suur ning meenutab välimuselt külmkappi. Tavaliselt sisaldab siseosa ka mahukat soojuskindlat boilerit vee soojendamiseks.

Oma hinnalt on õhk-vesisoojuspump kallim kui õhksoojuspump. Võrreldes maasoojuspumbaga on investeeringu suurusjärk suhteliselt sarnane. Maasoojuspumba puhul on küll paigaldusega seonduvad tööd mahukamad, kuid see-eest agregaat ise võrreldes õhk-vesisoojuspumbaga on odavam.

Õhk-vesisoojuspumba investeering tasub end väga ruttu ära. Madalatemperatuurilistes süsteemides (põrandaküte, suure veemassiga radiaatorid) säästab õhk-vesisoojuspump küttekuludelt ca 60%.

Kuidas soojuspumbad töötavad?

Kõik kolm soojuspumpa töötavad üsna sarnaselt ning kasutavad soojuse tootmiseks päikesesoojusenergiat. Soojuspumba erinevad komponendid moodustavad koos torustikuga suletud süsteemi. Süsteemis ringleb madala keemistemperatuuriga külmaagens, mis on ühes süsteemi osas vedelas ja teises gaasilises olekus. Kogu soojusenergia ülekanne toimubki külmaagensi rõhu tõstmisel ning langetamisel.

Miks eelistada küttelahendusena soojuspumpa?

Lisaks sellele, et soojuspump on püsikulude poolest väga soodne küttelahendus, on soojuspumpadel ka mitmeid teisi eeliseid.

  • Soojuspumbad on töökindlad. Eesti kliimatingimustes on soojuspumbad end igati õigustanud. Seda nii soodsa toasooja kui ka töökindluse poolest.
  • Soojuspump ei haise ega lärma. Seadmed töötavad ülimalt vaikselt. Ei mingit tolmu, suitsu, kütuselõhna ega müra.
  • Soojuspumbad vähendavad fossiilse kütuse süsteemidega võrreldes CO2-heidet kuni 50%.
  • Tagamaks oma soojuspumba võimalikult pikk ning muretu eluiga – oleks mõistlik kord aastas süsteemi hooldada.
  • Kuna soojuspumpasid on väga erinevaid, soovitame enda hoonele sobivaima soojuspumba leidmiseks kontakteeruda spetsialistiga.

Raul Kukk

Rain Laanemets

Artem Rusak

Share
Tweet
Pin
Share
0 Shares