AIT Nord maakütte blogi

Pane kampsun selga, võta tass kuuma kohvi, loe meie blogi ja kui siis kah soe ei hakka, tuleb Sul ilmselt kodune küttesüsteem välja vahetada.

Võimas kombinatsioon eramule: õhk-vesi soojuspump + päikeseküte (tasuv?)

postitas Ait-Nord | 21.juuni 2015

Päikesekütte tasuvusaja ning investeeringu mõistlikkuse osas liiguvad turul väga vastandlikud seisukohad. Küsimusele: „millal päikeseküte end ära tasub?“ varieeruvad vastused alates kaheksast kuni mitmekümne aastani välja. Selge see, et midagi siin ei klapi. Käesolevaga üritame avada natuke päikeseküte olemust saamaks paremat ülevaadet päikesekütte liht-tasuvusajast. Artikli lõpetan väga huvitava eramu küttelahendusega, kus sai kombineeritud õhk-vesi soojuspump (Alpha-innoTec õhk-vesi soojuspump LWD 90A) ning kaks 30 toru vaakumkollektorit.

Päikeseküte: võimsus? 

Eesti tingimustes kasutatakse laialdaselt just vaakumtoru kollektoreid, mis meie laiuskraadil on efektiivsemad võrreldes lamepaneelidega. Vaakumkollektor koosneb vaakumtorudest ning vastavalt torude arvule saame välja arvutada ühe kollektori võimsuse. Ühe vaakumtoru võimsus on 46-66W (vt lähemalt www.anrebell.ee ). Nagu näha varieerub kollektori võimsus pea 30% – eks sellest tulenevalt pakubki päikeseküte niivõrd erinevaid liht-tasuvusaja ajalisi määratlusi. Võimsus varieerub suuresti tulenevalt sellest, millist temperatuuri me ootame, et päikeseküte toodaks. Näiteks kui kollektor toodab 25 C, on toru võimsus 66W ja kui kollektori temperatuur on tõusnud 100C juurde, on toru võimsus 46W (www.anrebell.ee). Arvutuste tegemiseks võetakse üldjuhul aluseks mingi keskmine arv. Olles aga täpsem tuleks alati arvutada tasuvusaeg välja objekti-põhiselt võttes arvesse süsteemis ringlevaid temperatuure ning võimalusi / väljundeid päikesekütet täies mahus ära tarbida.

Päikeseküte: tasuvusaeg?

Nagu eelnevalt sai mainitud sõltub tasuvusaeg suuresti arvutusmeetodist. Sellest tulenevalt tasub kliendil kindlasti uurida täpselt kuidas päikesekütte müügimees/ pakkuja / paigaldaja oma arvutused tegi. Väikesele eramule maksab päikesekütte lahendus (üks 30 toru kollektor  + mahuti + automaatika ning kõik abimaterjalid) koos paigaldusega ca 3000 – 4000 eurot (tegemist nö kogemusliku keskmisega). Keskmine energiatoodang 30 toru kollektoril on ca 2,8 mw/h aastas. Tasuvuse arvutamisel tekib alati küsimus: millega võrrelda

Elektri mw/h hind – ca 125 eurot;

Vedelkütuse mw/h hind – ca 130 eurot;

Seega näiteks võrreldes elektrienergiaga säästab ühe 30 toru kollektori süsteem aastas ca 350 eurot ning vedelkütusega võrreldes säästab päikeseküte ca 364 eurot aastas. Seega tasuvusaeg sellisele süsteemile eelnäidatuga võrreldes natuke üle 10 aasta.  Sellest numbrist ei tasu aga täit järeldust veel teha. Näiteks liites küttesüsteemi 2 x 30 toru kollektorit, on energiatoodang kahekordne ( NB! Päikesekütte puhul alati oluline, et kogu toodetud energia ka ära kasutataks!), kuid see-eest paigalduseks kuluva töö ning materjali kulu ei ole kaugeltki mitte kahekorde. Seega tasuvusaeg tuleks siiski kalkuleerida iga lahenduse põhiselt individuaalselt !

Kombineeritud lahendus: Päikeseküte + õhk-vesi soojuspump 

Kui kliendi sooviks on lisada küttesüsteemi nii õhk-vesi soojuspump kui ka päikeseküte, soovitame järgnevat lahendust, millega tagatakse ideaalsed töötingimused nii päikeseküttele kui ka soojuspumbale.

Vaakumtoru kollektorid (soovituslikult näiteks 2 x 30 toru kollektorit) + SISS seeria akumulatsioonipaak (http://ait-nord.ee/boilerid-akumulatsioonipaagid-ja-lisatarvikud/siss-seeria-akumulatsioonipaak/) + õhk-vesi soojuspump (väiksematele eramutele näiteks Alpha-innoTec LWD 50-90A http://ait-nord.ee/ohk-vesi-soojuspumbad/lwd-seeria/). 

Nimetatud lahenduse hüdraulika tuleks väljaehitada sääraselt, et ühendustele (õhk-vesi soojuspump  akumulatsioonipaak) lisatakse kaks AB-klappi (üks pealevoolul ning teine tagasivoolul), mis vastavalt soojuspumbale edastatud käsklusele (tarbevee soojendamine / küttesüsteemi kütmine) saavad lülitus-käskluse koos. See tähendab, et SISS akumulatsioonipaagi temperatuurid kihistatakse sääraselt, et tarbevee kuum temperatuur (vajalik ca 55 C) istub mahuti ülaosas, kus asub ka tarbevee boiler (sisse-ehitatud pudel-boiler) ning küttesüsteemi temperatuurid istuvad mahuti alaosas (mis on varustatud ka päikesekütte siuga)

See on väga hea lahendus, sest nii ei pea tervet mahuti mahtu hoidma kõrgel temperatuuril. Mahuti ülaosa on kuum, tagades seeläbi sooja tarbevee ning mahuti alaosa on täpselt sellisel temperatuuril, mida nõuab maja küttesüsteem (temperatuurigraafikut kontrollib õhk-vesi soojuspump – täpsemalt juhtautomaatika). SISS seeria akumulatsioonipaak on lisaks varustatud kihtsegamis-plaadiga, mis asetseb mahuti keskosas. Vastav plaat süvendab veelgi temperatuuride kihistumist, mis on vajalik süsteemi efektiivsemaks töötamiseks.

Säärane lahendus tagab järgneva: 

  • Õhk-vesi soojuspump saab teha täpselt selliseid kütte temperatuure, mida maja nõuab. Kui majas on näiteks põrandaküte, saavutab soojuspump veelgi paremaid efektiivsusnäitajaid;
  • Õhk-vesi soojuspump saab päikeseküttelt tuge ning seetõttu peab soojuspumba kompressor oluliselt vähem töötunde tegema;
  • Päikeseküte suudab genereerida eeskujulikke võimsusnäitajaid, kuna mahuti alaosa soojendamine ei eelda väga kõrgeid temperatuure – seega maksimeerime päikeseküttest saadavat energiakogust;
  • Päikeseküte saab kogu oma energia alati kasutusse lükata. SISS mahuti puhul laeb päikeseküte oma energia mahuti alaossa ning kaudselt toetab ka tarbevee soojendamist. Seega tagame selle, et meil ei teki vajadust mahutit jahutada kuna ühtäkki sattus mahutisse soojusenergiat liiga palju.

Soovi korral saame ülalnimetatud lahendusega eramuid ka külastada – ikkagi oma silm on kuningas.

Kokkuvõtteks olen mina arvamusel, et väide, mille kohaselt päikeseküte end ära ei tasu – ei pea paika. Tasub ära küll. Küsimusele, kas see on kõige nutikam viis oma raha investeerida – siinkohal võib nii poolt kui ka vastuargumente esitada. Tehes kombineeritud investeeringu: õhk-vesi soojuspump + päikeseküte – kui süsteem on hüdrauliliselt korrektselt ehitatud – on tulemuseks väga efektiivne süsteem  ning soojuspumba oluliselt pikendatud eluiga (vähendatud töötunnid, mis tuleneb sellest, et päikeseküte toetab soojuspumpa). Küsimusele, kas see on väärt lisanduvat investeeringut (ca 3000-4000 eurot)? Siin saame juba argumenteerida nii poolt kui vastu. Mina arvan, et pigem on väärt!

Lugupidamisega,

Rasmus Leibur

Perekond AIT-Nord
+372 52 11 487