Paigaldatud soojuspumbad
ja küttelahendused

„Sajad ja sajad pumbad üle Eesti ei saa eksida: Ait-Nord teab, mida teeb! Oleme uhked iga soojuspumba üle, mis sadadele tuhandetele inimestele sooja toodavad.

Büroohoone Tallinnas

Büroohoone Tallinnas, Metalli tänaval

Metalli tänaval asuv büroohoone sai varustatud ülimalt moodsa kütte- ning jahutuslahendusega, kus nii kütte kui ka jahutuslahendus on realiseeritud kasutades õhk-vesi soojuspumpade ning maasoojuspumpade kooslust.

Soojemal perioodil katavad hoone küttevajaduse õhk-vesi soojuspumbad 4 x LW 140A / RX. Välisõhu temperatuuri langedes hakkab lisaküttena süsteemis figureerima maasoojuspump SWP 451. Maasoojuspump SWP 451 ammutab energiat maa sisse paigaldatud energiavaiadest.

Kuna büroohoone akente pindala on tohutult suur, tuleb hoone varustada ka jahutusega. Hoone jahutusbilansi tagab maasoojuspump SWP 1100.

Hoone jahutusbilanss on tagatud kasutades nii aktiiv kui ka passiivjahutust. Käesoleva süsteemile annab lisaväärtust asjaolu, et suure osa hoone jahutusbilansist saab kaetud kasutades passiivjahutust. Kui aga reziim läheb üle aktiivjahutusele, laetakse tekkiv jääksoojus hoone all asuvatesse energiavaiadesse tagasi.

Kogu lahendusega saavutatakse ülimalt madalad kulud nii küttele kui ka jahutusele.