Paigaldatud soojuspumbad
ja küttelahendused

„Sajad ja sajad pumbad üle Eesti ei saa eksida: Ait-Nord teab, mida teeb! Oleme uhked iga soojuspumba üle, mis sadadele tuhandetele inimestele sooja toodavad.

Kortermaja Kristiines

Kortermaja Kristiines (Koskla 2)

Kortermaja renoveerimistöödele pani õla alla SA Kredex. Maja küttesüsteemi varustati kahe õhk-vesi soojuspumbaga Alpha innoTec LW 310A.

Maja tarbevee-süsteemis figureerivad lisaks katusele paigaldatud vaakumtoru kollektorid.

Mis puudutab ventilatsiooni, siis värske õhk siseneb korteritesse läbi fresh-klappide. Väljatõmme on lahendatud läbi tsentraalsete lõõride, mille kaudu lõõridest väljuv soe õhk juhitakse läbi katusel asuva ventilatsiooniseadme otse õhk-vesi soojuspumpade imipoolele ette läbi mille saavutatakse soojustagastus ning soojuspumba efektiivsuse oluline kasv (praktika näitab, et efektiivsust tõstetakse ca 15%).

Välisõhu temperatuuri langemisel hakkab süsteem lisakütet juurde segama kaugküttest. Süsteem on väljaehitatud sääraselt, et kaugküttesse (trassi tagastuvale) kütteveele tagatakse võimalikult suur temperatuuri lang võrreldes siseneva trassi temperatuuriga.