Paigaldatud soojuspumbad
ja küttelahendused

„Sajad ja sajad pumbad üle Eesti ei saa eksida: Ait-Nord teab, mida teeb! Oleme uhked iga soojuspumba üle, mis sadadele tuhandetele inimestele sooja toodavad.

Tallinna Diakoonia haigla

Tallinna Diakoonia haigla

Tallinna Diakoonia haigla küttesüsteemi liideti 2 x 31 kW õhk-vesi soojuspumbad Alpha innoTec LW 310A. Seadmed katavad lõviosa haigla küttebilansist (radidaatorküte + ventilatsiooni eelküte) ning valmistavad ette sooja tarbevee. Külmemate välisõhu temperatuuride saabumisel kasutab väljaehitatud süsteem kaugkütet.

Tallinna Diakoonia haiglale ehitatud süsteemile lisab väärtust asjaolu, et tippude katmiseks kasutatavat kaugkütet tarbitakse printsiibil, mis tagab võimalikult suure temperatuuride vahe soojustrassist laekuva ning trassi tagasi suunatava küttevee vahel. Sellest tulenevalt teenib teostatud lahendus ka kaugkütte pakkuja huve, kellele sai tagatud võimalikult väiksed soojuskaod küttevee tagasivoolul soojustrassis.