Est

Energiapuurkaevud

10.04.2024

Üha enam hoone omanikke valib maasoojuspumba primaarkontuuriks energiapuurkaevud ning puurijatel on tööd täis päevad. Soojusenergia tootmise võtmes väga õige lahendus, eriti kui jahutuse osakaal suur ja kinnistu pinda napib.  

Puuraugud rajatakse läbimõõduga ca 127mm ehk 5“. Enim kasutatavaks lahenduseks on ühekordne U-kontuur PE100 toru läbimõõduga 40mm. Tänaseks oleme kasutanud ka 4 toru lahendust (topelt U torustik) kus paigaldatakse 4*32mm torustik. Selle lahenduse puhul võib erivõimsus (energiahulk torustiku meetri kohta) olla 10–20% suurem. 4 toru lahenduse korral peaks puuraugu läbimõõt olema veidi suurem, kasutatakse 138 mm puurterasid. 

Peale torustiku paigaldamist tuleb Eestis kõik soojuspuuraugud kogu pikkuses täita keskkonnale ohutu ning väikese veejuhtivusega materjaliga ehk puurauk tuleb tampoonida. Samasugune tingimus on välja toodud valmimisel olevas Euroopa standardis EN17522.

Paraku on selles valdkonnas ka omad murekohad. Viimasel ajal palju kõlapinda leidnud joogivee puurkaevude temaatika puudutab otseselt ka energiapuurkaevusid. Joogivee puurkaevu ning samuti energiapuurkaevu puhul on olulisim et sügavate veekihtideni puurimisel ei jõuaks pinnavesi seda reostama. Selle vältimiseks energiapuurauk manteldatakse, täidetakse betoniidiga ning seejärel manteldus eemaldatakse. Kui seda teha õigesti on sügavamad veekihid pinnasvee reostuse eest kaitstud. 

ODEX  seadmetega puurides on puurpea mõõt vaid 25 mm laiem manteltoru välisläbimõõdust ning enamusel juhtudel ei saa manteltoru ja pinnase vahelist ülikitsast pilu edukalt tamponeerida. Savikate pinnaste puhul sulgeb savi pinnase ja manteltoru vahelise pilu ning veehorisondid saavad edukalt eraldatud. Kuid eesti geoloogiline aluspõhi on sedavõrd erinev ning ainult sellele lootma jääda ei tohiks. Tamponaazi kaevu pumpamine võtab aega ja on kulukas. Lihtsam ja odavam on tamponeerida kaevu ülemised paar meetrit ja lugeda protsess edukalt läbituks. Küsimus ei ole sellise töökvaliteediga rajatud puurkaevu energiahaardes vaid valesti rajatud energiapuurkaevud võivad rikkuda lähedalasuvate joogiveepuurkaevude vee.  

Siinkohal ei hakka me võtma seisukohta kas meie geoloogilistes tingimustes on ODEX puurimine õige lahendus või mitte, eesmärk on õigesti rajatud ja kogu pikkuses tamponeeritud puurkaevud. Ikka selleks et soojuspumba omanik ei peaks muretsema  võimaliku põhjavee reeostamise pärast, mida tema energiasääst tahtmatult põhjustada võib.

Enamus soojuspumba müüjaid ja paigaldajaid ise puurimisega ei tegele, on meil ometigi võimalus viia info tellijateni, et tulevikus rajatavad puurkaevud saaksid tehtud parimaid ehitustavasid ning norme järgides.  

Kui eelnev lugemine pakkus huvi või hoopis tekitas küsimusi, võta meiega ühendust või veel parem, tule meile külla. Arutleme kuidas Alpha innoteci soojuspumbad saavad sinu elukeskkonda paremaks muuta. Parim lahendus sünnib alati tuginedes kogemustele ja innovatsioonile.

Raido Malõshev | AIT Nord tootejuht | +372 505 2745 | raido@ait-nord.ee