Est Rus

Kuidas valida soojuspumpa?

02.12.2021

Kuidas valida endale sobivat soojuspumpa?

Kõige õigem on soojuspumba valikut alustada kütteprojektist. See on küll väike lisakulu, kuid oma hinda kuhjaga väärt. Kütteprojekt loob Sulle kindlustunde ning on soojuspumpade müüjate ja paigaldajate jaoks professionaalne spikker. Kui Sul on kütteprojekt olemas, on Sul palju mugavam soojuspumba soetamisega edasi liikuda.

Oletame, et Sinu kütteprojekt näeb ette maja küttekoormuseks 10 kW. Nüüd on Sul hea põhi, mille pinnalt õige soojuspump valida. Kui Sul kütteprojekti pole, võib juhtuda aga nii, et 10 kW vajadusega maja varustatakase 6 kW soojuspumbaga. Seda nimetatakse aladimensioneerimiseks. Piisava võimsuseta pumba kompressor peab kogu pinna kütmiseks oluliselt rohkem töötunde tegema, kui tehas on ette näinud.

Võib juhtuda ka vastupidi ja 10 kW vajadusega maja saab hoopis 12 või 14 kW soojuspumba, kartuses, et äkki jääb väheks. Seda nimetatakse üledimensioneerimiseks ja see on küll veidi parem variant kui võimsuse puudujääk, kuid ikkagi tugevate miinustega. Üledimensioneeritud soojuspumba töötsüklid jäävad pahatihti liiga lühikeseks. Liigne pumba sisse ja välja lülitamine rikub soojuspumba elutähtsaid osi. Pealegi on võimsam soojuspump kallim.

Inverter-tehnoloogial on on-off tüüpi seadmete ees see eelis, et inverter muudab oma võimsust vastavalt hetkevajadusele. Siiski kehtib ka inverter-soojuspumpadele reegel, mille kohaselt seisneb parim lahendus õige võimsusega soojuspumba valikus. Ehk siis tuleb jälgida kütteprojektis kirjeldatud reaalset küttevajadust. Liiga väike pump peab liiga palju tööd tegema. Liiga võimsal pumbal kipuvad töötsüklid aga liiga lühikeseks jääma.

MAASOOJUSPUMP

Maasoojuspump ehk maaküte ammutab päikesesoojusenergiat maapinnast, veekogudest või põhjaveest. Maasoojuspump on kasutatav nii ruumide kütmiseks, jahutamiseks kui ka sooja tarbevee tootmiseks. Maasoojuspumpade paigaldamine on võrreldes teiste soojuspumpadega töödelt mahukam, kuid see-eest on maaküte kõige efektiivsem ja stabiilsem küttelahendus nendest kolmest. Kui õhksoojuspump ning vesi-õhksoojuspump töötavad kindla välistemperatuuri juures (kuni -25°C), siis maasoojuspumba tööd välistemperatuur ei mõjuta.

Maasoojuspump ammutab soojus- energiat maa seest või veekogu põhjast, kus temperatuur on aastaringselt stabiiline. Lisaks sellele on maasoojuspump öko- loogiline lahendus, millega on võimalik säästa kuni 80% oma kodu küttekuludelt.

Peamised viisid soojuse ammutamiseks maasoojuspumpadega on järgmised:

– Horisontaalne maakollektor, mis ammutab soojusenergiat 1 meetri sügavuselt maapinnast

– Energiakaev, mis ammutab soojusenergiat sügavalt maapinnast (ca 60 – 100 meetri sügavuselt)

– Veekollektor, mis ammutab soojusenergiat veekogust

Maakollektorite kasutamist õigustab soodsam hind võrreldes puuraukudega. Seevastu horisontaalse kontuuri rajamist piirab tihti piisava vaba maa-ala olemasolu, millest tingituna tehakse sageli hoopis alternatiivne valik, näiteks õhk-vesi-küttelahenduse kasuks.

Maa seest soojuse ammutamisel on kõige efektiivsemad avatud süsteemiga soojuspuur­augud, järgnevad vertikaalse kontuuriga ja siis omakorda horisontaalse kontuuriga maasoojussüsteemid. Soojuspumpade tehnoloogia on endiselt suure arengu staadiumis ja nende efektiivsus muudkui kasvab, kuid nende kasutegur jääb alati sõltuma väliskeskkonna temperatuurist.

Miks võiksid kasutada ära maasoojust?

Ühe tarbitud kWh kohta suudab maasoojuspump toota kuni 5 kWh soojusenergiat. See tähendab, et maasoojuspump saab majapidamise küttekulusid vähendada lausa kuni 80%. Uued maakütte tehnoloogiad on muutmas geotermilise energia kättesaadavust veelgi paremaks.

ÕHKSOOJUSPUMP

Õhksoojuspump on soodsaim soojuspump, mida on ühtlasi ka kõige kergem paigaldada. See soojuspump ammutab soojusenergiat välisõhust ning kasutab seda siseruumide õhu kütmiseks. Õhksoojuspumbad sobivad eelkõige väiksematele majadele – üldpinnaga kuni 150m2. Lisaks sobib selline pump hästi ka erinevatele väiksematele abihoonetele ja garaažidele.

Paigaldamisel tuleb kindlasti arvestada ruumi planeeringuga, et soojuspumbast välja puhutaval õhul oleks võimalik takistusteta pääseda kõikidesse ruumidesse.

Õhksoojuspumbal on vaid üks funktsioon, milleks on õhu kütmine ning jahutamine. See tähendab muidugi seda, et õhksoojuspump on äärmiselt kasulik ka suvel, kuid õhksoojuspumpa ei saa kasutada tarbevee soojendamiseks. Seega peab hoones olema lisaks õhksoojuspumbale ka eraldi lahendus vee soojendamiseks, nagu näiteks veeboiler.

Samas on õhksoojuspumpade kasutamine väga mugav ning soojuspump võimaldab toatemperatuuri reguleerida nii puldi kui ka nutiseadmete abil.

Õhksoojuspumpadest on efektiivsem ja säästlikum inverterkompressoriga süsteem, mis tagab ruumis ühtlase temperatuuri tänu muutuvale töökiirusele. Korrektselt valitud ja paigaldatud õhksoojuspump vähendab sooja tootmiseks elektrienergia kulu kuni 50%.

Kui mõtled õhksoojuspumba paigaldamise peale, tuleks kindlasti arvestada sellega, et kui planeerime kogu maja kütte- ning jahutuslahendust just õhksoojuspumbaga lahendada, siis ainuüksi õhksoojuspumbast jääb väheks. Tsentraalseks kütte ning jahutuslahenduseks sobib eeskätt maasoojuspump ning õhk-vesisoojuspump.

ÕHK-VESI SOOJUSPUMP

Õhk-vesi soojuspump on oma tööpõhimõttelt üsna sarnane õhksoojuspumbale. Ainuke erinevus on see, et õhk-vesisoojuspump soojendab vett mitte õhku. Seega on õhk-vesisoojuspumba näol tegemist tervikliku küttelahendusega, mida saab kasutada vesiküttesüsteemides nagu põrandaküte ja radiaatorid ning ka sooja tarbevee tootmiseks.

Soojuspump töötab nagu külmkapp, kuigi vastupidiselt. Tavaliselt sisaldab siseosa ka mahukat soojuskindlat boilerit vee soojendamiseks.

Oma hinnalt on õhk-vesisoojuspump kallim kui õhksoojuspump. Võrreldes maasoojuspumbaga on investeeringu suurusjärk suhteliselt sarnane. Maasoojuspumba puhul on küll paigaldusega seonduvad tööd mahukamad, kuid see-eest agregaat ise võrreldes õhk- vesisoojuspumbaga on odavam.

Õhk-vesisoojuspumba investeering tasub end väga ruttu ära. Madalatemperatuurilistes süsteemides (põrandaküte, suure veemassiga radiaatorid) säästab õhk-vesisoojuspump küttekuludelt ca 60%. Lisa eelisteks näiteks maasoojus pumbaga võrreldes on paigaldamise lihtsus, sest puudub vajadus maakollektori paigaldamiseks. Muidugi ka hind. Seega on ka tasuvusaeg õhk-soojuspumbal üpris lühike.

Õhk-vesi süsteemi on võimalik ühendada nii olemasoleva keskküttesüsteemiga kui ka erinevate lisaküttesüsteemidega. Parim kasutegur on võimalik saavutada kombineeritult põrandaküttesüsteemiga, kus soojuskandja on madala temperatuuriga, kuid sobivad ka ajakohased radiaatorid.

Paigaldades just õhk-vesi soojuspumba lahendust tuleks kindlasti arvestada, kas on olemas sobilik koht kuhu süsteemi elemendid paigutada? Vajalik on koht väljasool köetavat hoonet, kuhu süsteemi välisosa seinale või siis maapeal olevale alusraamile paigaldada. Ümbruses peaks olema piisavalt ruumi, et süsteem saaks küllaldase õhuvoolu.

Lisaks tuleks läbi mõelda, kas köetav hoone on piisavalt soojustatud? Kuivõrd õhk-vesi soojuspumbad toodavad madala temperatuuriga soojust, on oluline, et hoone oleks hästi soojustatud ja tuule-kindel, et süsteem oleks võimalikult efektiivne. Halvasti soojustatud hoones ei pruugi õhk-vesi soojuspump anda soovitud tulemust. Seetõttu tuleks kindlasti pöörduda spetsialisti poole, kes saaks anda soovituse just Sinule õige küttelahenduse leidmise osas.

Miks võiksid kasutada õhk-vesi soojuspumba lahendust?

Õhk-vesi soojuspump on vaieldamatult üks kõige keskkonnasõbralikumaid seadmeid, mida saab maja kütmiseks ja jahutamiseks kasutada. Soetades Alpha innotec õhk-vesi soojuspumba teed suure heateo meid ümbritsevale loodusele ning kuulud ka ise meie „maailma päästmise armeesse.“ Meie poolt pakutavad õhk-vesi soojuspumbad panevad soojuse Sinu kasuks tööle. Talvel kütame ning suvel jahutame – nii tagavad meie soojuspumbad täpselt sellise sisekliima nagu soovid.

Aitame sind õige soojuspumba valimisel

Kui sul tekkisid küsimused, pöördu julgelt meie tootespetsialisti poole või tule meie juurde tasuta nõustamisele!

RAIN | AIT-Nord tootespetsialist +372 52 82 338 | rain@ait-nord.ee

Lae alla meie praktiline E-raamat Kogu tõde soojuspumpadest 

Meie spetsialistide koostatud raamat teeb sulle 15 minutiga selgeks kõige olulised detailid soojuspumpade kohta. Lae e-raamat alla siin.

Ait-Nord e-raamat