Est Rus

Maakütte puurkaevud

02.12.2021

MAAKÜTTE PUURKAEVUD

Puuraukudel töötavat soojuspumba süsteemi peetakse tänaseks üheks stabiilseimaks ja efektiivseimaks lahenduseks.

Võrreldes tavapärase horisontaalse maaküttelahendusega on sügavamalt maa seest saadav energia palju stabiilsem, kuna see ei sõltu ilmastikust.

Lisaks eelistatakse puurakudel põhinevat lahendust tihtipeale ka seepärast, kuna selline lähemine võtab võrreldes tavalise maakütte paigaldamisega oluliselt vähem hoovi pinda ja ei riku ka inimeste maapinna haljastust.

Vaata lähemalt, kuidas toimub puuraukude rajamine:

SOOJUSPUURAUKUDEGA KÜTTESÜSTEEMIDE EELISED

– Ei vaja palju maapinda ja mahub ka väiksematesse hoovidesse

– Suur osa haljastust jääb puutumata

– Energiasäästlik ja efektiivne

– Võimalik saada ka jahutust

– Vaikne ja mugav

PUURAUKUDEGA SOOJUSPUMBA LAHENDUS ON ENERGIASÄÄSTLIK JA KESKKONNASÕBRALIK

Tänase seisuga on Eesti kõige populaarseimaks viisiks maakütet paigadalda horisontaalse kollektoriga, mis sisuliselt tähendab seda, et torustik, millega maapõuest soojust kogutakse on võrdlemisi suure pindala peale ära jaotatud ja nõuab suuremat krunti.

See on üks peamistest murekohtadest, mis piirab paljudel huvilistel maakütte paigaldamist, kuna nende kinnistu on väiksem või kaetud kena haljastusega, mida ei soovita rikkuda.

Just krundi suurus, mis ei võimalda vajalikus koguses horisontaalset kollektorit paigaldada või haljastus, mida ei soovita rikkuda, on olnud suurimad takistused soovitud maakütte soetamisel.

Selleks on aga tänapäeval olemas võimalus, mis ainuüksi ei lahenda ära muret, et krunt on liiga väike või ei soovita haljastust rikkuda, vaid lisab ka kogu küttesüsteemile omajagu efektiivsust.

Kuna soojus maapinna sügavamates kihtides on stabiilsem, kui pealiskihis, mille talvine ja suvine temperatuur on suuresti erinevad, siis võimaldab vertikaalne kollektor ehk puuraukudega lahendus oluliselt stabiilsemat kasutegurit läbi aasta.

Seeläbi tagab maasoojuspump veelgi soodsamad küttekulud.

UUED TRENDID

Viimastel aastatel on hakatud ka riiklikul tasandil rohkem mõtlema eelkõige energiatõhususele ning sellega seoses asuti väljastama ka soojuspuurkaevude lube tunduvalt parematel tingimustel.

Varemalt oldi soojuspuuraukude puurimise osas skeptiline ja ettevaatlik, kuna kardeti, et rikutakse põhjavett ja puurkaevudest saadava joogivee kvaliteediga ei tohi riskida. Selletõttu võeti kasutusele erilahendused ja eeskirjad maakütte puuraukude puurimiseks.

Oma olemuselt on tegelikult energiakaev just kui betoonvai, mille sees on maaküttekontuur. Torustikus kasutatakse etanoolipõhist soojuskandjat, mis ei ole ka pinnasesse sattumisel tegelikult ohtlik ega reostust tekitav.

Puuraukudega küttesüsteem sobib kõikidele hoonetele –

nii eramajadele, kortermajadele, uusarendustele, renoveerimisprojektidele kui ka tööstushoonetele.

Puuraugu küttelahenduse puhul peamiseks märksõnaks on kindlasti energiatõhusus. Efektiivsuse poolest on see veel üks samm edasi tavalisest maaküttest ehk pinnase ülemistes kihtides asuvast horisontaalsest maakontuurist.

MILLAL OLEKS KÕIGE ÕIGEM AEG PUURIDA?

Ehitatava maja puhul puuritakse puuraugud tavaliselt esmajärgus koos ülejäänud trasside rajamisega. Põhimõtteliselt aga ei oma erilist tähtsust millal see töö ette võtta.

Oluline on see, et kütteruumist oleks toodud ehituse käigus vajalikud hülsid välja, et saaks puuraugud ühendada soojasõlme. Siis ei ole vaja hiljem eraldi puurida avasid läbi seina või vundamendi.

Olemasoleva maja ja valmis haljastuse puhul tuleb arvestada sellega, et puurmasinal peaks olema olemas ligipääs puuraukudele.

Puuraukude rajamisel tuleb kindlati arvestada, et puurakude ümber ja trasside kaevamisel võidakse rikkuda osaliselt ka haljastust, mida on aga oluliselt vähem, võrreldes horisontaalse maakütte paigaldamisega.

Tööprotsess näeb välja selline, et puurakude masin sõidab kummist roomikutel ja väljapuuritav materjal pumbatakse jäätmekonteinerisse. Seejärel ühendatakse puuraugud kokku horisontaaltrassiga ca 1 meetri sügavuselt. Seda kaevamist saab näiteks planeerida ettevaatlikult ümber peenarde ja ilupuude.

Tehnika osas kasutame Saksamaalt ostetud tipptehnoloogiat – masinat, mis võimaldab puurida energiakaevu ülimalt efektiivselt.

MIKS VÕIKSIDA VALIDA JUST PUURAUKUDEGA MAAKÜTTE LAHENDUSE?

– Soojuspuuraukudega süsteemi eelisteks on kõrge efektiivsus

– Puuraukude rajamisel võrreldes horisontaalse maaküttega vajatakse tunduvalt vähem hoovi pinda

– Maasoojuspumbal puudub välisosa mis tekitab müra ja õhupööriseid

– Soojuspuuraukudega on võimalik maja jahutada praktiliselt tasuta

– Efektiivsus ei sõltu välistemperatuurist

PROJEKTI KOOSTAMINE

Soojuspuuraukude projektile ehitusloa taotlemise protsess on suhteliselt pikk ja töömahukas. Oleme kokku pannud nimekirja 5 olulise punktina, mis aitavad Teil paremini aru saada, kuidas näeb välja projekteerimise protsess.

1. Olenemata asukohast, enne projekteerimist peab võtma kohalikust omavalitsusest asukoha kooskõlastuse avaldusele kinnituse. Selleks on olemas blankett, mis oleks vaja ära täita ning seejärel saata blankett koos asukoha plaaniga kohalikku omavalitsusse.

Juba selle täitmisel ja saatmisel on meie meeskond Teile abiks. Täidame vajaliku dokumendi Teie eest ja saadame Teile kinnitamiseks ja allkirjastamiseks.

Dokumendi kinnitamiseks on vajalik on digiallkirjastamise võimalus. Selle puudumisel on vaja taotluse originaalfail saata posti teel või siis viia see ise kohalikku omavalitsusse. Sellisel juhul on meetod kindlasti aeganõudvam.

Kui Teie krundil on kaasomanik siis on vajalik koostada ka kaasomaniku volitus. Enamasti asukoha kooskõlastamine võtab aega 10 päeva. Asukohakooskõlastuse juurde käib esialgne plaan puuraukude paigutamise kohta.

2. Kui Teil on asukoha kooskõlastus olemas on vaja Tallinnas taotleda projekteerimistingimused. Riigilõiv selle teenuse eest on 25€ (digiallkirjastatud maksekorraldus tuleb avaldusele juurde lisada). Soovi korral tasume ka riigilõivu kliendi eest ning selle saab arveldada hiljem ühtse lepingu hinna sisse.

Projekteerimistingimuste taotluse EHR.EE registris teostab meie meeskond ise. Selle taotluse läbivaatamine võtab aega kuni 30 päeva. Seejärel oleks vaja dokumentidena lisada juurde ka korralik plaan, kus oleks täpselt näidatud puuraukude asukohad ja sügavused Teie krundil.

3. Soojuspuuraukude projekti juurde on vaja lisada ka krundi alusplaan ning geoalus. See alusplaan ei tohiks olla vanem kui 1 aasta. Ehk kui näiteks sooviksite 2021 Mai kuus esitada puuraukude ehitusloa taotluse ei tohiks plaan olla vanem kui 2020 Mai.

AIT-Nord meeskonnal on olemas koostööpartnerid, kes aitavad vajadusel vastava plaani koostamisel. Geoaluse koostamise hind sõltub krundi suurusest ja keerukusest.

4. Tallinna kruntide puhul, kus on puud, on vaja tellida ka dendroloogia projekt, kus määratakse ära puude klassid ning selle järgi saab määrata kuhu on lubatud ja võib soojuspuurauke krundil rajada.

Projetki kootamise hinnad sõltuvad samuti krundi suurusest ja puude arvust.

5. Kui kõik eelnevad dokumendid on olemas – saame koostada Teile soojuspuuraukude projekti ning esitada selle EHR-i ning oodata ehitusloa väljastamist.

Soojuspuuraukude projektile ehitusloa väljastamisele lisandub ka riigilõiv. Projekt vaadatakse läbi enamasti 1 kuu jooksul.

Kui EHR-il tekivad jooskvalt projekti kohta lisaküsimused siis võib projekti kinnitamise aeg veidi pikeneda.

Kogu protsess võtab hinnanguliselt aega Tallinnas 3-6 kuud. Ülejäänud Eestis hinnanguliselt 2-3 kuud. Peale ehitusloa väljastamist saame koheselt planeerida ka tööde teostamise aja.

AIT-Nord ja Eesti Puurkaev aitavad klienti kõikide vajalike toimingutega.

MILLINE ON PUURAUKUDE SÜSTEEMI ELUIGA JA KUI PIKK ON GARANTII?

Meie partner Eesti Puurkaev OÜ annab paigaldatud ja ühendatud süsteemile garantiiajaks 5 aastat.

Kuna soojuspuuraukudes ei ole liikuvaid osasid siis ei ole seal ka karta, et midagi iseeneslikult katki läheks või ära kuluks. Sellise lahenduse puhul on võimalikud rikked tingitud pigem mehaanilistest vigastustest.

PÕHJUSED, MIKS VÕIKS EELISTADA ENDA PARTNERIKS EESTI PUURKAEVU

– Uus roomikutel tehnika

– Minimaalne kahju Teie haljastusele

– Kiire töö ja konkurentsivõimeline hind

– Täisteenus alates projektist ja puurimisest kuni soojuspumba paigalduseni

– Koolitatud meeskond on spetsialiseerunud maaküttepuuraukudele

– Kõik seadmed ja vahendid on spetsiaalselt soojuspuuraukude rajamiseks

Aitame sind õige soojuspumba valimisel

Kui sul tekkisid küsimused, pöördu julgelt meie tootespetsialisti poole või tule meie juurde tasuta nõustamisele!

RAIN | AIT-Nord tootespetsialist +372 52 82 338 | rain@ait-nord.ee

Lae alla meie praktiline E-raamat Kogu tõde soojuspumpadest 

Meie spetsialistide koostatud raamat teeb sulle 15 minutiga selgeks kõige olulised detailid soojuspumpade kohta. Lae e-raamat alla siin.

Ait-Nord e-raamat