Est Rus

Õhk-vesi soojuspumba hooldus – eramaja ABC

25.05.2023

Õhk vesi soojuspump on suurepärane lahendus nii kütte- kui jahutusseadmena
kasutamiseks. Olles paigaldanud enda koju kütteallikaks õhk vesi soojuspumba, säästad
raha nii igakuiselt kulutustelt, aga annad ka oma panuse keskkonna säästmisele. Et
soojuspump täidaks oma eesmärki pikki aastaid, on oluline aga regulaarne hooldus, mis
kontrollib õhk vesi soojuspumba tööd ja tervist.

Kui tihti tuleb õhk vesi soojuspumpa hooldada?

Õhk vesi soojuspumbad vajavad korralist hooldust, et tagada seadmete maksimaalne eluiga
ja tööefektiivsus. Kütmiseks kasutatavad soojuspumbad on oluline hooldada enne
kütteperioodi, vajab seade hooldust ühe korra aastas.

Korralise hoolduse vältel kontrollitakse kõiki õhk vesi soojuspumba süsteemi osasid ja nende
tööfunktsioone – kas õhk vesi soojuspump töötab vastavalt tehase poolt ettenähtud
normidele ning millised on võimalikud kõrvalekalded. Lisaks kasutame väga aktiivselt
soojuspumpadele mõeldud veebiseire moodulit. Tegemist on tööriistaga, mis võimaldab meil
pakkuda kiiret järelteenindust. Esmase info soojuspumba hingeelu kohta saame juba üle
veebi ning sellest tulenevalt saame pakkuda kliendile kiiret teenindust.

Millistest toimingutest õhk vesi soojuspumba hooldus koosneb?

Õhk vesi soojuspumpade hooldust peaks kindlasti läbi viima pädev spetsialist.
Korrektne soojuspumba hooldus sisaldab endas pika nimekirja erinevaid toiminguid.
Ilma erialase teadmisteta ei ole võimalik korrektselt soojuspumba hooldust läbi viia.

Korraline õhk vesi soojuspumba hooldus sisaldab järgnevat:

 • kütte, jahutuse ja veetorustike lekete kontrolli;
 • kütte, jahutuse ja tarbevee mudapüüniste puhastust;
 • paisupaakide vasturõhkude kontrolli;
 • kütte, jahutuse ja tarbevee töörõhkude kontrolli;
 • peale- ja tagasivoolu temperatuuride vahe kontrolli;
 • ringluspumpade töörežiimide kontrolli ja seadistamist;
 • külmaringi imi- ja survepoole töötemperatuuride kontrolli;
 • kompressorite töötemperatuuride mõõtmist;
 • temperatuuriandurite kontrolli;
 • automaatikate ja elektriseadmete signaali kontrolli;
 • juhtautomaatikate programmiseadistuste kontrolli;
 • vajadusel elektriklemmide pingutamist ja isolatsiooniparandusi.

Õhk vesi soojuspump saab hooldatud AIT-Nord spetsialistide abil

AIT-Nord spetsialistid tunnevad õhk vesi soojuspumpasid läbi ja lõhki – oleme paigaldanud
üle 5000 soojuspumba üle Eesti ning hooldanud vähemalt sama palju soojuspumpasid. Meie
spetsialistid omavad külmatööde litsentsi ja käivad end regulaarselt soojuspumpade
tehasepoolsetel koolitustel täiendamas. AIT-Nord tegevusvaldkonda kuuluvad nii õhk vesi
soojuspumbad, maasoojuspumbad kui ka tööstuslikud kütte- ja jahutuslahendused.
Oleme Alpha Innotec pumpade ametlik esindaja ja hooldaja juba 14 aastat, pakkudes tänu
tugevale partner-võrgustikule kiiret ja tulemuslikku teenindust üle Eesti. Võta meiega
ühendust ja broneeri soojuspumba hooldus, et sinu õhk vesi soojuspump tooks koju nii
soojust kui jahutust veel pikki aastaid.