Est

Parim maasoojuspump: Kuidas valida sobivaim süsteem?

08.05.2024

Maasoojuspump on energiasäästlik küttesüsteem, mis on viimastel aastatel muutunud üha populaarsemaks soojusallikaks nii era- kui ka ärikinnisvara omanike seas. Selle populaarsuse taga on süsteemi efektiivsus ja võime kasutada taastuvenergiat – maa-alust soojusenergiat, mis võimaldab oluliselt vähendada küttekulusid ja tagada mugav soojus pikkadeks aastateks.

Eesti kliimasse sobivaima maasoojuspumba valik sõltub paljudest teguritest, sealhulgas hoone soojuskoormusest ning  vaba maa-ala suurusest, kuhu süsteem paigaldatakse. Arukas valik küttesüsteemis mitte ainult ei taga ühtlast sisekliimat läbi aasta, vaid annab ka võimaluse säästa energiat ning vähendada kütmisega kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid.

Et teha parim võimalik valik, on oluline tutvuda turul pakutavate võimalustega, võrrelda erinevate mudelite omadusi ja mõista, kuidas maasoojuspump täpselt töötab. Eestis levinud süsteemidest tagavad parimad maasoojuspumbad väga hea taseme efektiivsust, näidates end töökindlana ka meie muutliku ilmastikuga talvedel ja suvedel.

Maasoojuspumpade alused

Maasoojuspumpade kasutamine on efektiivne viis maasoojuse ehk geotermilise energia muutmiseks hoonete kütte- ja jahutusenergiaks. Need süsteemid kasutavad stabiilset maa-alust temperatuuri, et võimaldada energiasäästlikku kütet ning jahutust aasta läbi.

Maasoojuspumba tööpõhimõte

Maasoojuspump kasutab maapinnas olevat stabiilset temperatuuri. Selle tööpõhimõtte aluseks on soojusenergia transpordi protsess, kus maapinnast saadav soojusenergia kogutakse ja antakse üle hoone kliimasüsteemile. Kütteperioodil soojuspump ammutab maapinnases sisalduvat soojusenergiat. Jahutusperioodil ammutatakse aga hoopis hoonest liigsoojust ning laetakse see maakollektori abil tagasi pinnasesse. 

Erinevat tüüpi maasoojuspumbad

  • Horisontaalsed kollektorid – sobilik lahendus, kui on vaba maapinda, kuhu kollektorit paigaldada. Kollektor paigaldatakse klassikaliselt 1m sügavusele sammuga 1 meeter. 
  • Vertikaalsed kollektorid – sobilik lahendus kui vaba maapinnast napib. Vertikaalsed soojuspuuraugud mahuvad ära ka kõige kitsamatesse tingimustesse. 

Maasoojuspumba komponendid

Maasoojuspumba külmaring koosneb mitmest põhikomponendist, mille hulka kuuluvad:

  • Soojusvaheti – võimaldab soojuse ülekannet maast hoonesse ja vastupidi.
  • Kompressor – tõstab kokkusurutud gaasi temperatuuri, soojendades seeläbi hoone küttesüsteemi.
  • Paisventiil – langetab kokkusurutud gaasi rõhku, mille tulemusel alaneb rõhk ning temperatuur. 

Maasoojuspumpade eelised ja tõhusus

Maasoojuspumbad pakuvad märkimisväärset energiasäästu ja keskkonnasõbralikkust, muutes need tõhusaks lahenduseks koduküttesüsteemidele.

Energiatõhusus ja COP

Maasoojuspumbad on energiatõhusad seadmed, mis toodavad iga tarbitud kWh elektrienergia kohta ca 5 kWh soojusenergiat. Sõltumata aastaajast püsib maasoojuspumba efektiivsus läbi aasta väga kõrgena. Ka talviste pakaste puhul on maapinnases plusskraadid, mis võimaldavad maasoojuspumbal ka talviti töötada väga efektiivselt. 

Keskkonnasõbralikkus

Maasoojuspumbad on üks keskkonnasõbralikumaid küttesüsteeme. Nad kasutavad maas leiduvat looduslikku soojusenergiat, mis vähendab vajadust fossiilkütuste järele ja langetab CO2 heitkoguseid. Lisaks on maasoojuspumpade tehnoloogia kujunenud selliselt, et kasutatakse keskkonnasõbralikke külmaaineid, mis ei kahjusta osoonikihti ega suurenda globaalset soojenemist, tugevdades nende keskkonnasõbralikku väärtust.

parim maasoojuspump

Paigaldus ja investeering

Investeerimine maasoojuspumpa nõuab hoolikat ettevalmistust ja paigaldust, mis määravad süsteemi tõhususe ja pikaealisuse. Korrektne paigaldusprotsess ja sellega kaasnevad kulud on olulised tähelepaneku kohad.

Paigalduse etapid

Paigaldus algab maakollektori paigaldusega. Maakollektori paigaldus teostatakse reeglina koos vundamendi ehituse ning muude kaevetöödega. Seejärel jääb kollektor ootama, millal maasoojuspump talle külge ühendatakse. 

Investeeringu maksumus

Maasoojuspumba süsteemi hinna kujundavad konkreetse süsteemi vajadused. Hoone soojuskoormus ütleb meile kui võimast maasoojuspumpa on tarvis. Maasoojuspumba võimsuse järgi saame välja arvutada maakollektori pikkuse. Maakollektori pikkus sõltub omakorda pinnase tüübist. Kõik need faktorid mõjutavad investeeringu maksumust. Maasoojuspumba investeering eeldab küll algselt suuremat väljaminekut, kuid saadav säästi jooksvates kuludes on seda kahtlemata väärt. 

Küttekulude võrdlus

Maasoojuspumba kasutuselevõtt võimaldab olulist kokkuhoidu võrreldes traditsiooniliste küttesüsteemidega. Pärast esialgset investeeringut maasoojuspumba süsteemi on järgnevad küttekulud märkimisväärselt väiksemad. Seetõttu peaks arvestama mitte ainult paigalduse maksumust, vaid ka tulevaste küttekulude vähenemist, mida süsteem võimaldab saavutada.

Kirjuta meile. Veel parem - tule meile külla!

AIT-Nord

AIT-Nord

Müügispetsialistid+372 5675 8484info@ait-nord.ee

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.