Est

Jahutusest ja Alpha Innotec K seeria soojuspumpadest

26.03.2024

Soojuslik mugavustunne on inimese meeleseisund, kus ollakse rahul ümbritseva kliimaga. Soojusliku mugavustunnet ruumis ei saa tekitada kõigile ruumis viibijatele samadel parameetritel, alati on keegi kes ei ole rahul. Samas on võimalik tagada sisekliimat, mis sobib enamusele hulgale inimestest. Üheks soojusliku mugavustunde näitajaks on ka suvine jahutus.

Viimastel aastatel on populaarsust kogumas säästlik viis kasutada jahutussüsteemina põrandjahutust. Põrandjahutusel on potentsiaali parandada soojuslikku mugavustunnet ning pakkuda energiasäästu sarnaselt põrandküttele. Võrreldes õhkjahutuse süsteemiga pakub põrandjahutus energiatõhusamat külmakandja transportimise viisi. 

Kuna põrandjahutuse süsteemid kasutavad siseõhu temperatuurile lähedast pealevoolu temperatuuri on jahutuse tootmine oluliselt efektiivsem. Ilma otsese päikesekiirguseta võib saavutada põrandajahutuse võimsuse vahemikus 35-50 W/m2, aga arvestades otsest päikesekiirgust on võimalik saavutada jahutusvõimsus vahemikus 100-150 W/m2. 

Põrandapinna temperatuur põrandjahutuse korral on madalam kui ruumi õhutemperatuur, halvimal juhul kui põrandapinna temperatuur langeb alla ruumiõhu kastepunkti hakkab pind kondenseeruma, seetõttu tuleb põrandjahutuse planeerimise ja kasutuse käigus pöörata tähelepanu jahutusvee pealevoolu temperatuuri reguleerimisele. Põrandjahutuse korral peab jahutuse pealevool jääma kindlasti +18° kõrgemale. Üldjuhul loetakse soojusliku mugavuse seisukohast sobilikuks põrandapinna temperatuuri vahemikuks +19°C kuni +29°. 

Toatermostaatidega reguleeritava põrandkütte puhul tuleb arvestada ka põrandjahutuse funktsiooni toetamisega. Alpha innoteci seadmed suhtlevad Uponori Smatrix seeria termostaatidega veebiplatvormi vahendusel ning suudavad edastada nii kütte- kui jahutussignaali  ruumi termostaatidele. Samuti on soojuspump võimeline vastu võtma ruumitermostaadilt signaali soojuse või jahutuse temperatuuri muutmisvajaduse kohta juhul kui mõni ruumidest ei saavuta ettenähtud väärtust. Nii saab ühe soojuspumbaga kogu hoone köetud ja jahutatud.

Põrandjahutuse eelisteks on kogu hoonet hõlmav ühtlane jahedusfoon ning müra ning jahedate õhuvoogude puudumine võrreldes traditsiooniliste jahutuse siseosadega. Maasoojuspumpade passiivjahutuse puhul on loomulikult suureks eeliseks ka jahutuse ülim energiasäästlikus.

Alpha innotec pakub oma tootevalikus maasoojuspumpade K seeria mudeleid millel on passiivjahutuse moodul  integreeritud. Põrandjahutuseks vajalik soojusvaheti ja kolmesuunaventiil on seadmes tehasevarustuses. Kolmesuunaventiil tagab äärmiselt täpse jahutuse pealevoolu temperatuuri reguleerimise. Alpha innoteci K seeria soojuspumbaga ei kaota me väärtuslikku pinda tehnoruumis ning saame kogu soojusliku mugavuse ühest seadmest. Soodsalt ja energiasäästlikult.

Kui eelnev lugemine pakkus huvi või hoopis tekitas küsimusi, võta meiega ühendust või veel parem, tule meile külla. Arutleme kuidas Alpha innoteci soojuspumbad saavad sinu elukeskkonda paremaks muuta. Parim lahendus sünnib alati tuginedes kogemustele ja innovatsioonile.

Raido Malõshev | AIT Nord tootejuht | +372 505 2745 | raido@ait-nord.ee