Est

Parim õhksoojuspump: kuidas valida sobiv mudel?

25.03.2024

Õhksoojuspumbad on viimastel aastatel Eestis oluliselt populaarsust kogunud, kuna nad pakuvad keskkonnasõbralikku lahendust ruumide kütmiseks ja jahutamiseks. Valides parima õhksoojuspumba, on mitmeid tegureid, mida tuleks arvesse võtta, sealhulgas seadme küttetõhusust, energiasäästlikkust ja sobivust konkreetse hoone jaoks. Investeering õhksoojuspumpa loetakse majanduslikult tasuvaks, kuna see vähendab küttekulusid pikemas perspektiivis.

Muidugi, mitte kõik õhksoojuspumbad ei ole võrdsed ja seepärast tuleb leida just see “parim õhksoojuspump”, mis vastab individuaalsetele vajadustele. See hõlmab tehniliste andmete, nagu küttevõimsus ja energiakasutuse tõhusus, võrdlemist ning kasutajakogemuse hindamist. Lisaks on oluline mõelda, kas pumbal on vaja pakkuda nii kütmise kui jahutamise funktsiooni.

Kuna parim õhksoojuspump on pikaajaline investeering, peab see olema vastupidav ja garanteerima sujuva töö erinevates ilmastikutingimustes. Selle tagamiseks tuleks eelistada Alpha Innotec mudeleid ja küsida meie spetsialistidelt nõuandeid.

Õhksoojuspumba tööpõhimõte ja kasutegur

Õhksoojuspump toimib küttefunktsioonis soojusenergia ülekandmisel välisõhust siseruumidesse. Jahutusfunktsioonis kannab soojuspump üleliigse soojusenergia siseruumidest väliskeskkonda. 

Soojusteguri mõistmine

Soojustegur ehk COP (Coefficient of Performance) mõõdab õhksoojuspumba efektiivsust, väljendades seadme toodetud soojusenergia suhet tarbitud elektrienergiasse. Mida kõrgem on COP väärtus, seda efektiivsemalt õhksoojuspump töötab.

Kompressori funktsioon

Kompressor on õhksoojuspumba südameks, vastutades külmaaine rõhu suurendamise eest, mis omakorda suurendab temperatuuri. See võimaldab õhku soojendada isegi, kui välistemperatuur on madal. Kompressori roll protsessis on kriitilise tähtsusega, kuna see mõjutab otseselt seadme kasutegurit.

Külmaaine protsess

Külmaaine aurustumise ja kondenseerimise protsess õhksoojuspumbas viib soojusenergia ühest keskkonnast teise. Külmaaine imab energiat sisse näiteks välisõhust (läbi aurusti) ja aurustub, seejärel kompressori poolt kokkusurutud kujul eraldab soojust siseruumi, kondenseerudes tagasi vedelaks. Kütmisel toimub protsess ühtepidi. Jahutades toimetab süsteem lihtsalt tagurpidi. 

Eri tüüpi õhksoojuspumpade võrdlus

Soojuspumpade valik on lai, ulatudes erinevatest mudelitest kuni paigaldusviisideni. Täpne võrdlus aitab mõista nende seadmete funktsioone ja efektiivsust.

Paigaldus 

Paigaldusprotsess ning hilisem järelteenindus  on võtmeteguriteks, mis määravad õhksoojuspumba töö tõhususe. Kui soojuspump on korrektselt valitud ning paigaldatud – teenib see klienti aastakümneid. Küll aga kõik mis liigub, see kulub. Seega on äärmiselt oluline, et ettevõte, millelt soojuspumba soetate, oleks usaldusväärne. Usaldusväärsuse all peame silmas erinevaid näitajaid: 

  • Kui kaua on pakkuja turul tegutsenud; 
  • Kas ettevõte maksab korrektselt makse – tänapäeval info kättesaadav läbi erinevate internetis leiduvate keskkondade; 

AIT-Nordis oleme veendunud, et turul pakutakse palju erinevaid häid soojuspumba brände. Erinevate brändide soojuspumbad on tegelikult kaunis sarnased. Seega võime kindlusega öelda, et sobiva pakkuja valimisel tuleks rohkem süveneda etttevõttesse kuivõrd brändi. Me mäletame küll reklaamides promotud brände, kuid reklaamid paraku ei näita meile kuivõrd palju neid pumpasi antud ajahetkel katki on. Ka hea bränd on halb kui ta katki on. 

Nõuded paigaldusele

Paigaldus nõuab täpsust ja tehnilist oskust. Õhksoojuspumbad peavad olema paigaldatud vastavalt tootja juhistele, mis tagab seadmete parima jõudluse. Paigaldaja kvalifikatsioon on sama oluline kui sobiva seadme valik. Seadme paigaldus peab arvestama ruumide suurust ja jaotust majas, et tagada ühtlane õhuvool ja efektiivne kütte- või jahutusvõime.

Soojustuse tähtsus energiatõhususes

Maja soojustus on kriitiline tegur energiatõhususe saavutamisel. Õige soojustusega väheneb õhksoojuspumba töökoormus ja energiakulu, kuna vähem soojusenergiat pääseb hoonekonstruktsioonidest välja. Praktika on näidanud, et kui võtta näiteks 100 m2 eramu, siis küttekoormus võib sellisel majal olla väga hästi isoleeritud maja puhul ca 4 kW. Sama näite puhul kui oleks tegemist vana palkmajaga, siis võib koormus ulatuda 10 kW-ni. AIT-Nordi tootejuht Raido on siinkohal hästi öelnud: “Me võime ju soojuspumba võimsust tõsta, kuid kui majal ikkagi mantlit seljas ei ole, siis jääb ta vaeseke ikka külma.” Seega kogu protsessi tuleb hinnata tervikuna ning võtta arvesse kõiki asjaolusid. 

Õhksoojuspumpade funktsionaalsus ja mugavus

Õhksoojuspumpade areng on toonud kaasa mitmeid funktsionaalsusi, mis suurendavad kasutusmugavust ja tõhustavad seadme tööd. Tänapäevaste seadmete siseosa on kujundatud esteetiliselt ja nad töötavad vaikselt, pakkudes kütteseadmetele nii efektiivsust kui ka visuaalset sobivust siseruumidesse.

Lisafunktsioonide kasulikkus

Kaasaegsed õhksoojuspumbad pakuvad laia valikut lisafunktsioone, mis parandavad seadme kasutusmugavust ja efektiivsust. Programmeeritav termostaat võimaldab reguleerida sisetemperatuuri vastavalt päevasele ajakavale, aidates kasutajatel säästa energiat, kui seda on vähem vaja. Samuti on paljudel seadmetel energiasäästurežiimid, mis aitavad vähendada elektrikulu peakoormuse ajal ja optimeerivad soojusenergia kasutamist. Tänu Wi-Fi-ühenduvusele on võimalik soojuspumpa juhtida ka distantsilt, kasutades nutitelefoni või tahvelarvutit, suurendades nii seadme kasutusmugavust.

Siseosa disain ja vaikne töö

Seadme siseosa disain on tihti välja töötatud selliselt, et see sobitub hõlpsasti erinevate siseruumide esteetikaga. Minimalistlikud jooned ja kaasaegsed materjalid muudavad õhksoojuspumba siseosa visuaalselt atraktiivseks elemendiks. Veelgi enam, paljudel kaasaegsetel mudelitel on vaikse töö funktsioonid, mis tähendavad, et soojuspump töötab madala müratasemega, häirimata siseruumides viibivaid inimesi. Sellised omadused, nagu madal müratase, rõhutavad kasutusmugavust eriti magamistubades või kontorihoonetes, kus müra tase on oluline komfortsust mõjutav tegur.

Kulude ja säästu kaalutlused

Investeerides õhksoojuspumpa, on oluline kaaluda seadme võimsust ja potentsiaalset säästu. Järgmised peatükid annavad üksikasjalikuma ülevaate investeeringu tagasiteenimise ning küttekulude optimeerimise kohta.

Investeeringu tagasiteenimine

Investeering õhksoojuspumpa kujutab endast algset kulutust, mis varieerub tavaliselt mitme tuhande euro vahel. Siiski on tähtis arvestada, et kõrgema küttevõimsusega seadmed võivad anda suuremat kokkuhoidu pikemas perspektiivis. Statistiliselt on tõestatud, et kaasaegsed õhksoojuspumbad tasuvad end ära juba mõne aastaga, arvestades energia kokkuhoidu võrreldes traditsiooniliste küttemeetodite.

Küttekulude optimeerimine

Küttekulude optimeerimisel mängivad põhirolli õhksoojuspumba sääst ja võimsus. Efektiivsuse hindamisel tuleb arvesse võtta mitte ainult seadme hinda, vaid ka selle operatiivset efektiivsust ja võimet vähendada küttekulusid. Õhksoojuspumbad on üldiselt ökonoomsemad kui elektrikütte või ahjuküttega süsteemid, pakkudes märkimisväärset kokkuhoidu just karmimates kliimatingimustes ja suuremates eluruumides.

Kliima ja välistemperatuuri mõju õhksoojuspumpadele

Õhksoojuspumbad on muutumas järjest populaarsemaks tänu nende võimele pakkuda energiatõhusat kütmist ja jahutust. Kliima ja välistemperatuuri mõju on olulised tegurid, mis määravad õhksoojuspumpade efektiivsuse ja töökindluse.

Soojuspumba töö erinevates kliimatingimustes

Kui rääkida õhksoojuspumpadest, tuleb esile tuua, et nende töö efektiivsus sõltub otseselt välistemperatuurist ja kliimatingimustest. Küte on üheks õhksoojuspumpade põhifunktsiooniks, kuid nende tõhusus väheneb järk-järgult, kui välistemperatuur langeb allapoole teatud künnisväärtust. Moodsad õhksoojuspumpade mudelid on siiski disainitud nii, et need säilitavad küttevõime ka külmas Põhjamaises kliimas, suutes toota sooja ka -25°C juures.

Keskkonnas, kus välistemperatuurid on madalad, peavad seadmed töötama tõhusamalt, et kompenseerida soojuskadu. Seega on oluline valida õhksoojuspump, mis vastab konkreetse piirkonna kliimatingimustele.

Jahutus on samuti kriitiline aspekt, mida tuleb arvestada, eriti sooja kliimaga piirkondades. Õhksoojuspumbad on võimelised eemaldama sisemisest õhust soojust, mis võimaldab hoida siseruumide temperatuuri meeldivana.

Valikuvõimaluste hulgas on õhksoojuspumpadel ka mitmeid funktsioone nagu kaugjuhtimine, mis tähendab, et temperatuuri saab reguleerida distantsilt, mis on eriti mugav näiteks kodust ära olles. See annab võimaluse energiatarbimist optimeerida vastavalt isiklikele vajadustele ja välistemperatuurile.

Õhksoojuspumba hooldus ja vastupidavus

Vastupidavuse tagamiseks on õhksoojuspumpade regulaarne hooldus hädavajalik. See aitab vältida seadme ootamatuid rikkeid ning pikendab nende eluiga.

Regulaarne hooldus ja pikaealisus

Regulaarne hooldus on kriitilise tähtsusega, et tagada õhksoojuspumpade pikaajaline vastupidavus. Seadmeid tuleb hooldada korra aastas, kuid sagedus võib sõltuda konkreetse mudeli soovitustest ja kasutusintensiivsusest. Hoolduse käigus kontrollitakse ja puhastatakse erinevaid osasid, sealhulgas filtreid, mis mängivad võtmerolli puhta õhuvoolu ja efektiivse energia kasutuse tagamisel. Tõhusa hoolduse abil vähenevad elektrikulud ja seade toimib stabiilselt.

Hooldustöid teostades peetakse silmas seadme kõiki komponente. See hõlmab nii välist puhastust kui ka sisemisi komponente nagu aurusti ja kondensaatori puhastamist, rõhkude kontrolli ning külmaaine taseme jälgimist. Asjatundlik hooldus tuvastab varakult võimalikud probleemid, ennetades suuremaid rikkeid ja kulukaid remonttöid.

Regulaarsel hooldusel on otsene seos õhksoojuspumpade vastupidavusega. Korrapäraselt hooldatud seade jääb töökindlaks pikemaks ajaks, vältides järskude temperatuurikõikumiste ja ilmastiku tingimuste negatiivset mõju. Lisaks kindlustab see tootjapoolse garantii kehtivuse, olles oluliseks aspektiks rahalise säästu ja muretu kasutuse mõttes.

Kirjuta meile. Veel parem - tule meile külla!

AIT-Nord

AIT-Nord

Müügispetsialistid+372 5675 8484info@ait-nord.ee

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.