Est

Soojuspumba paigaldus

25.03.2024

Soojuspumba paigaldus on muutunud järjest populaarsemaks viisiks hoonete kütmiseks ja jahutamiseks Eestis. Nende seadmete efektiivsus tuleneb nende võimest muundada välisõhust saadud energia soojuseks, mis teeb neist säästliku valiku nii era- kui ka ärihoonete jaoks. Soojuspumpa valides on oluline arvestada seadme sobivust konkreetsesse ehitisse, selle tehnilisi omadusi ning võimalikke säästusid energiaarvetelt.

Nõuetekohane paigaldus on kriitilise tähtsusega seadme tõhususe ja pikaajalise töökindluse tagamisel. Pikaaegsed kogemused näitavad, et kõik, mis paigaldustöödesse puutuvad, sellesse suhtutakse kuidagi kergekäeliselt. Üks ettevõte pakub soojuspumba paigaldust näiteks 1500 euroga. Teine ettevõte küsib jällegi pea kaks korda rohkem. Kliendil on siinkohal jällegi väga keeruline õige valik langetada. Kliendi enda teadlikkus mängib siinkohal väga suurt rolli. Mida teadlikum on klient, seda rohkem asjakohaseid küsimusi ta küsida oskab. AIT-Nord tervitab alati teadlikke kliente. Suur osa meie igapäeva tööst seisnebki klientide konsulteerimisel tegemaks võimalikult detailselt selgeks, mis on kliendi ootused ning kuidas lüüa soojuspumba süsteem, mis teeniks klienti aastakümneid. 

Peale soojuspumba paigaldust oleks mõistlik süsteemi eest ka regulaarselt hoolt kanda. Selle jaoks soovitame soojuspumba hooldusvajadusse suhtuda täie tõsidusega. Heaks paralleeliks on siinkohal näide sõiduauto hooldamisest. Igaühele meist on selge, et ostes uue sõiduauto, tuleks arvestada ka hoolduskuludega. Sama põhimõte peab paika ka soojuspumpade puhul. Hoolduse käigus läbiviidavatest toimingutest oleme oma blogis ka varem kirjutanud. Lühidalt öeldes viiakse läbi terve rida olulisi toiminguid, mis hoiavad teie soojuspumba süsteemi. Näiteks töörõhkude kontroll ning seadistus, filtrite puhastus, soojuspumba külmaine ringi parameetrite kontroll jne. 

Soojuspumba valik

Soojuspumpa valides on kõige suuremaks küsimuseks kas jätkata õhk-vesi soojuspumbaga või eelistada maasoojuspumpa (maaküte). AIT-Nordis soovitame alati võimalusel paigaldada maasoojuspump. Kui mingitel põhjustel maasoojuspumba süsteemi ei ole võimalik paigaldada on heaks alternatiiviks õhk-vesi soojuspump. Kumb on soodsam püsikulude mõistes? Püsikulude võtmes on kahtlemata kõige soodsamaks valikuks maasoojuspump. Võrreldes õhk-vesi soojuspumbaga on püsikulude vahe ca 20-25% maasoojuspumba kasuks. Lisaks mis puudutab soojuspumba eluiga, siis praktika näitab, et maasoojuspump teeb siinkohal õhk-vesi soojuspumbale siiski silmad ette. 

Mis on soojuspump?

Soojuspump on seade, mis transpordib soojust ühest keskkonnast teise kasutades selleks vähese energiakuluga tööprotsessi. See teeb soojuspumbad efektiivseks valikuks hoonete kütmiseks ja jahutamiseks, võimaldades olulist energiasäästu võrreldes traditsiooniliste küttesüsteemidega.

Soojuspumpade tüübid

Soojuspumpasid on mitut erinevat tüüpi, kuid kõige levinumad neist on:

  • Õhk-õhk soojuspump: Tõmbab soojuse välisõhust ja kannab selle siseruumidesse.
  • Õhk-vesi soojuspump: Ammutab soojuse välistemperatuurist ja edastab selle küttesüsteemile veesüsteemi kaudu, olles sobiv lahendus radiaatorite või põrandakütte jaoks.

Toimimise põhimõte

Soojuspumpade tööpõhimõte põhineb termodünaamilisel protsessil, kus madalatemperatuuriline soojus muudetakse kõrgematemperatuuriliseks kasutades selleks kompressorit, aurustit, kondensaatorit ja paisumisventiili. See protsess võimaldab soojuspumba kasutamist nii kütmiseks kui ka jahutamiseks. Efektiivsus säilib isegi madalatel välistemperatuuridel, mistõttu on see energiatõhus valik kliimaseadmete hulgas.

Soojuspumba paigaldusprotsess

Soojuspumba paigaldamine on hoolikat planeerimist ja täpsust vajav protsess, mille käigus paigaldatakse süsteemi kõik komponendid ja viiakse läbi süsteemi testimine.

Eeltööd

Kõik saab alguse kütteprojektist, kus kõik kütte ning jahutusega seonduv detailselt käsitletud saab. Kütteprojekt on justkui professionaalne spikker, mille järgi on lihtsam võtta pakkumisi ning võrrelda erinevate pakkumiste detailsust ning adekvaatsust. 

Soojuspumba osade paigaldamine

Soojuspumba siseosa paigaldatakse tavaliselt tehnoruumi. Välisosa paigaldamine nõuab sobivat kohta välitingimustes. On hädavajalik, et nii sise- kui ka välisosa asukoht oleks hoolikalt valitud, et tagada soojuspumba efektiivne töö. 

Torustiku paigaldus

Torustiku paigaldus hõlmab nii veetorustiku kui ka freoonitorustikuga seonduvaid töid. Vastavalt soojuspumba võimsusele tuleb valida sobiva diameetriga torustik ning muud seonduvad paigaldusmaterjalid. 

Elektrisüsteemidega seonduv

Soojuspump tarvitab elektrit. Sellest tulenevalt on oluline, et oleks kasutatud õige läbilõikega kaableid ning sobivaid kaitseautomaate. Vastavad juhised saavad alati meie poolt elektritöid teostavale ettevõttele edastatud. Elektritööd ei kuulu reeglina soojuspumba paigladuse töövõttu, kuna elektritööd nõuavad vastavad sertifikaati. Küll aga teeme koostööd paljude pädevate elektrikutega, kellel vastav tunnistus olemas ning saavad siinkohal aidata. 

Järeltööd ja seadistamine

Pärast soojuspumba paigaldust on oluline protsessi nõuetekohaseks lõpuleviimiseks teostada vajalikud järeltööd ja süsteemi korrektne seadistamine. Täpne reguleerimine tagab seadme efektiivse töö, garantii kehtivuse ning kasutaja mugavuse ja koolituse vastavalt tootja juhistele.

Soojuspumpade reguleerimine

Soojuspumpade seadistamine tagab, et süsteem töötab optimaalses režiimis ja vastab kasutaja vajadustele. AIT-Nordi spetsialistid viivad läbi konsultatsioon ning reguleerivad süsteemi, et see oleks maksimaalselt efektiivne. Mida madalamaid temperatuure soojuspump tootma peab, seda väiksemad on kliendi igakuised elektriarved. Seega on äärmiselt oluline leida see kõige madalam küttegraafik, millega kliendi maja soojaks saab. Nii väldime ülekütmist ning raha tuulde loopimist. 

Süsteemi garantiitingimused

Garantii kehtivuse säilitamiseks on oluline järgida paigaldaja poolseid nõudeid ja hooldusjuhiseid. Regulaarne hooldus ja õigeaegsed korrigeerimised aitavad ennetada rikkeid ja pikendada soojuspumba eluiga.

Kasutajakoolitus ja dokumentatsioon

Klient saab pärast paigaldust kasutuskoolituse, mis hõlmab süsteemi igapäevast kasutamist. Pakutakse ka täielikku dokumentatsiooni, sealhulgas kasutusjuhendeid ja hooldusnõuandeid, mis on olulised soojuspumba tõrgeteta töö tagamiseks. Koolituse eesmärk on anda kasutajale vajalikud oskused ja teadmised süsteemi ohutuks ja efektiivseks kasutamiseks.

Lisateenused ja -materjalid

Lisaks soojuspumpade standardsele paigaldusele on mitmed lisateenused ja -materjalid, mis tagavad seadme efektiivsema töö ja pikema eluea. Nende hulka kuuluvad hooldus ja remont, lisavarustuse valik ning paigaldusteenused, mis aitavad paremini integreerida soojuspumba süsteemi hoone spetsiifikaga.

Hooldus 

Regulaarne hooldus on hädavajalik soojuspumpade probleemide ennetamiseks ja süsteemi pikaajaliseks toimimiseks. Hooldusteenused sisaldavad filtrite puhastust/ vahetust, töörõhkude seadistamist ja mitmeid muid soojuspumbale olulisi toiminguid. 

Lisavarustus ja tarvikud

Rõõm on tõdeda, et üha rohkem on tekkimas ettevõtteid, kes tegelevad igapäevaselt küttesüsteemide sisu töötlemisega. Kui varasemalt küttesüsteemi sisemisest töötlusest eriti ei räägitud, siis täna on see pilt muutumas. Lisaks on tekkinud terve lai valik erinevaid lisavarustusi, millega saame oma soojuspumba süsteemi täiendada. 

  • Erinevad õhueraldus-süsteemid – eraldamaks kütteveest liigset õhku. Siinkohal ei käi jutt vaid õhumullidest vaid lausa mikrotasandil õhu eraldamist süsteemist. Nimetatud lisavarustus toetab kogu süsteemi eluiga ning annab lisanduvat säästu igakuiselt ca 5-10%; 
  • Erinevad filter-süsteemid – eraldamaks kütteveest ühendeid, mis kohe üldse sinna keskkonda ei sobi. Filter kogub süsteemis hõljuvad osakesed kinni ning takistab neid tagasi ringlusesse minemast. Jällegi saab lisanduvalt toetatud küttesüsteemi eluiga ning tagame ka lisanduva säästu igakuistelt küttekuludelt. 

Soojuspumba paigalduse hind

Soojuspumba paigalduse hinnad varieeruvad mitmete tegurite põhjal, sealhulgas pumba tüübist, paigalduse keerukusest ja lisatööde mahust.

Kulude arvestamine

Soojuspumba paigalduskulud määratakse kindlaks sõltuvalt valitud soojuspumba tüübist ja paigalduse keerukusest. Lisakulud võivad kaasneda seoses vajalike eeltöödega või üldehitustöödega, mida ei pruugita standardpaketti sisse arvestada.

Hinnakujundus ja tasuvus

Paigalduse hinna kujundamisel võetakse arvesse nii tööde mahtu, materjalide kulu kui ka tehnilisi nõudmisi. Meie litsentseeritud paigaldajate valik tagab, et töö on tehtud korrektselt ja seadme garantiitingimused kehtivad.

Kirjuta meile. Veel parem - tule meile külla!

AIT-Nord

AIT-Nord

Müügispetsialistid+372 5675 8484info@ait-nord.ee

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.