Est Rus

Maaküte – investeering tulevikku

20.11.2023

Maaküte on tänapäeval kahtlemata kõige soodsam viis oma maja kütta ning jahutada. Maasoojuspumbad alustasid Eestis oma võidukäiku ca 5 aastat tagasi. Maakütet paigaldati küll ka varem, kuid arvestatavad kogused hakkasid pead tõstma ca 5 aastat tagasi. On mitmeid põhjuseid, miks maaküte tänasel päeval on klientide üks populaarsemaid valikuid. Sellest kõigest ka kohe lähemalt. 

Maaküte Alpha innotec maasoojuspumbaga

Eks esmalt tuleks alustada sellest, kas planeeritakse ehitada uut maja või renoveeritakse olemasolevat küttesüsteemi. Maaküte on siinkohal universaalne. Sõltumata sellest, kas majal on madalatemperatuuriline põrandküte või kõrgetemperatuuriline radiaatorküte – maaküte sobib mõlemil juhul. Antud artiklis keskendume rohkem just uusehitisega seonduvale maaküttele. 

Esimene samm on loomulikult põhjalik planeerimine. Siinkohal soovitame meie spetsialistid kohe esimesest sammust protsessi kaasata. Kui olete ehitamas uut eramut, siis meie soovitus on alati kaasata protsessi projekteerija. Nii toimides saame detailse ülevaate kui palju meie planeeritav maja kütet ning jahutust vajab. Iga maja on nii asukohalt kui ka ehituslikult erinev. Seepärast puudub niiöelda üks rusikareegel, mille järgi igat maja arvutada. 

Projekteerimise käigus saavad vastused terve rida muid maaküttega seonduvaid küsimusi: 

  • Maakollektori paigaldusviis? Maakütte puhul on meil kaks levinut paigaldusvõimalust. Üks on horisontaalne kollektor ning teine vertikaalne soojuspuurkaev. Horisontaalne kollektor on oma teostuselt küll soodsam, kuid nõuab ca 10 korda suuremat maapinda võrreldes vertikaalsete soojuspuurkaevudega. 
  • Kui võimas peaks maaküte olema? Hoone soojustehnilised arvutused annavad projekteerimise käigus meile selge ülevaate, kui võimsa maasoojuspumba paigaldama peaksime ning millist paigaldusmetoodikat kasutama peaks saavutamaks parimaid säästunumbreid lõppkliendile. 
  • Elanike tarbimisharjumused nii kütte, jahutuse – kui ka tarbevee osas? Kui küttekoormuse (ehk kui võimas maaküte olema peaks) saame kätte läbi soojustehniliste arvutuste, siis paraku see on vaid mündi üks külg. Näiteks kui võrdleme kahte identselt ehitatud maja ning üks pere soovib toas hoida 24C ning teise maja pere näiteks 22C, siis küttekoormuse vahe neil kahel majal võib puhtalt selle detaili tõttu erineva kuni 10%. Seega on äärmiselt oluline, et kõik sellised detailid saaksid arvestatud. 

Samuti ka pere tarbevee soovid. Kui ikkagi planeeritud on suured nurgavannid, siis tuleb seda tarbevee puhul kindlasti ka arvestada. Vannid nõuavad suuremaid tarbevee boilereid ning maakütte võimsus peab samuti arvesse võtma tarbevee vajadusi. 

Lisaks tuleb meil arvestada ka maja jahutuskoormust. See sõltub omakorda väga palju maja ehituslikest nüanssidest, kui suured on aknad jne. 

maaküte

Maakütte hind

Maakütte hind sõltub väga mitmest asjaolust, mistõttu on keeruline välja tuua konkreetset summat. Peamised tegurid, mis mõjutavad maakütte lahenduse hinda: 

  • Maakollektori paigaldusviis. Võtame võrdluseks horisontaalse maakollektori ning vertikaalse soojuspuurkaevu. Hinnavahe neil kahel lahendusel on umbes 5 kordne. Seega esimene küsimus hinna puhul peaks olema see, et kas paigaldame maakütte kollektori vertikaalselt või horisontaalselt. 
  • Maapinnase olemus. Kui näiteks valituks osutus horiontaalne kollektor, siis mängib väga suurt rolli, mis pinnasega me tegemist on. Siinkohal oleks soovitatav enne tööde teostust läbi viia proovkaevamine. Horisontaalne kollektor paigaldatakse ca 1 kuni 1,2 m sügavusele. Seega kui meil proovikaevamise käigus selgub, et ca 60 cm sügavusel on meil paekivi kiht ees, siis ilmselgelt muudab see horisontaalse kollektori paigaldust ajakulukamaks ning ka kallimaks. 
  • Küttekoormus ning sobiv maasoojuspump. Saame oma pikaaegsetest kogemustest öelda, et liiga tihti puutume kokku objektidega, kus on paigaldatud liiga madala võimsusega maaküte. Liiga madala võimsusega maasoojuspump vajab külmemate ilmade puhul mingit toetavat lisakütet. Reeglina on selleks elektrienergia. Seega liiga madala võimsusega maasoojuspump mõjub lõppkliendi rahakotile talviti üsna valusalt. Lisaks ei ole liiga madala võimsusega maasoojuspumba puhul põhjust ka oodata tema maksimaalset eluiga. 
  • Paigalduslikud nüansid. Ka siin kohtume ikka ja jälle niiöelda “kokkuhoidlike paigaldustega.” Ja kokku siinkohal annab hoida palju. Soojuspumba turul on paigaldustega seonduvalt llausa väike nali lendu läinud. “Täna kokkuhoitud eurod soojuspumba paigalduselt on paariaasta tagune kulu ning seda kahjuks topelt.” See ütlus tugineb peaasjalikult sellele, et maakütte paigalduse puhul on meil terve rida väga olulisi komponente, mida ei tohiks kindlasti ära jätta. 

Maakütte paigaldus

Maakütte paigaldus võtab reeglina aega mõned päevad. Reeglina paigaldatakse maa sisse minev torustik juba paralleelselt kogu maja vundamendi töödega. Nii saab ühe korraga kõik suuremad kaevamised ära tehtud ning vajalikud toruotsad maja tehnoruumi toodud. 

Maakütte agregaat tuuakse tavaliselt majja siis, kui ehitustööd on niivõrd kaugele jõudnud, et oleks aeg stabiilne küte sisse lülitada. Tavaliselt tehakse tehnoruumi viimistlused eelnevalt juba ära, et saaks maasoojuspumba ning vajalikud abimaterjalid paika panna. Maakütte paigaldus võtab aega siinkohal 1-2 päeva. 

Kui kogu süsteem on paigas, siis saab teha ära viimased peen-häälestused. Häälestame küttegraafiku, tarbevee temperatuuri, segusõlmede graafikud, töösurved jne. 

Kuidas edasi liikuda?

Kõige lihtsam ja kiirem viis on konsulteerida meie spetsidega. Meil on kogemusi maaküttega üle 20 aasta. Meie pumbapargis on üle 5000 soojuspumba süsteemi (maaküte ning õhk-vesi soojuspumbad). Kõik need 5000 süsteemi algasid kunagi ka ühest väikesest ideest. Need ideed toodi meie lauale ning koostöös kliendiga viisime need ideed ellu. Tulemuseks täisautomaatne, soodne ning mugav soojuspumbasüsteem, mis teenib kliente veel aastakümneid. 

Kokkuvõtteks

Maaküte kogub aina populaarsust. Kui esmane investeering võib tunduda suur, kaaluvad pikaajalised säästud selle investeeringu tuntavalt üle. 

Astu meie juurest läbi ning teeme samm-sammult kõik etapid koos läbi. Teeme oma asja hästi ning täna üle kolmandiku meie kogu klientuurist tuleb puhtalt läbi soovituste ning varasemate heade kogemustega pealt. Meie tiim on nooruslik ning uuendusmeelne. Pahurat soojuspumba meest tuleb Teil mujalt otsida.

Kliki siia, kui soovid näha meie maasoojuspumpade valikut

Kliki siia, kui soovid vaadata videoid, kus eksperdid jagavad teadmisi ja kliendid kogemusi

Kliki siia kui soovid rohkem lugemismaterjali soojuspumpadest